Loading watson media player

Ghana: Pierwsza szkoła GIVE w północno-zachodniej Afryce

Accra Technical Training Centre (ATTC) jest zawodową / techniczną instytucją koedukacyjną zlokalizowaną w Kokomlemle w Akrze.  ATTC zostało stworzone jako wspólny projekt przez rządy Ghany i Kanady.

Jesteśmy jednym z wychodzących z Ghany dostawców usług TVET, który zapewnia teoretyczne i praktyczne instrukcje dla szkolenia biznesu, przemysłu i innych zawodów, które mogą być wymagane przez sektor prywatny. Centrum zostało otwarte w lipcu 1966 roku i przekazane rządowi Ghany w marcu 1972 roku. 

Przez te wszystkie lata ATTC wykształciło niezliczoną ilość techników obsługujących prawie wszystkie gałęzie przemysłu w kraju. Naszym głównym celem jest szkolenie ludzi dla potrzeb przemysłowych Ghany. 

W listopadzie 2021 roku połączyliśmy siły z globalną marką GROHE i otworzyliśmy pierwszą szkołę GIVE Program w północno-zachodniej Afryce. Bardzo cieszymy się na tę ekscytującą współpracę i mamy nadzieję, że ponad 100 osób rocznie przejdzie przez program. Jesteśmy również dumni, że możemy pomóc GROHE w wypełnieniu luki w umiejętnościach nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie.

Kolejne otwarcia szkół