Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Grupy LIXIL

Kodeks Postępowania Grupy LIXIL służy jako zbiór wytycznych dla pracowników LIXIL, a tym samym również firmy GROHE, dotyczących zachowań i postępowania w różnych sytuacjach. Jest on w dużej mierze tożsamy z poprzednim Kodeksem Postępowania w Biznesie firmy GROHE i niniejszym zastępuje go ze skutkiem natychmiastowym.

Niniejszy Kodeks Postępowania Grupy LIXIL pomaga nam tworzyć zgodną kulturę przestrzegania zasad na całym świecie i dzięki tworzyć "Jeden LIXIL" – niezależnie od miejsca pracy. Działamy w oparciu o wspólne wartości zarówno wewnątrz firmy, jak i w trakcie naszych spotkań z klientami, partnerami biznesowymi, agencjami regulacyjnymi i społecznościami.

Ten Kodeks Postępowania wskazuje i ilustruje standardy zachowań zgodne z pewnymi zobowiązaniami prawnymi lub zasadami korporacyjnymi  –  dokładnie tak, jak do tej pory czynił to Kodeks Postępowania Biznesowego GROHE.

Zalicza się do tego:

  • Odpowiedzialność społeczna w odniesieniu do marketingu, jakości produktów, praw człowieka i zatrudnienia
  • Konkurencja
  • Uczciwość finansowa i relacje z partnerami biznesowymi, przedstawicielami władzy i urzędnikami, opinią publiczną i mediami.

Integralność Grupy LIXIL, a więc i firmy GROHE, idzie zatem w parze.  

https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/corporate/LIXIL_CoC2019_eng/original/LIXIL_CoC2019_eng.pdf

https://www.grohe.com/en/corporate/about-company/code-of-conduct/human-rights-principle.html