Loading watson media player

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Szkoleń Branżowych ZDZ w Olsztynie to najmłodsza i najnowocześniejsza placówka kształcenia zawodowego utworzona przez Warmińsko-Mazurski ZDZ w 2015 roku. Jednocześnie jest to najstarsza placówka, bo pierwsze plany jej utworzenia zrodziły się przy okazji powołania W-M ZDZ w 1992 roku.

Największa w regionie i jedna z nielicznych w Polsce placówek praktycznego kształcenia kadr budowlanych stanęła więc otworem.

Centrum Szkoleń Branżowych ZDZ to także miejsce, które podziela to samo motto, co GROHE: "Szkolimy ludzi z pasją!". Razem możemy zapewnić lepszą przyszłość młodym instalatorom.

Loading watson media player

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie

Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie istnieje od 20 lat. Powstało na bazie warsztatów Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, który został wybudowany w 1920 roku. W okresie międzywojennym i w czasie okupacji uczniowie zdobywali praktykę w zakładach pracy i w tym okresie szkołę ukończyło 1040 osób, a w czasie okupacji 468 osób. W 1954 roku szkoła otrzymała zgodę na przeniesienie się do nowo wybudowanego budynku przy ulicy Mińskiej 1/5. Nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły własnymi siłami, bez pomocy dźwigów i urządzeń transportowych, przenieśli wyposażenie działów szkoleniowych do nowej siedziby. Ta ambicja, poświęcenie i chęć szerzenia wiedzy jest istotą tej instytucji. GROHE chce być częścią tej wspaniałej inicjatywy.

Obecnie CKZ jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym współpracującym z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Centralną Komisją Egzaminacyjną. Rokrocznie w CKZ uczy się ponad 100 uczniów z klas o profilu instalacyjno-budowlanym.