Szkoły GIVE

GIVE ma na celu rozwiązanie problemu braku wykwalifikowanych instalatorów - stanowi to duży problem w sytuacji, gdy konsumenci nie mogą uzyskać potrzebnego im wsparcia technicznego. Program przyczyni się do podniesienia standardów na nowych i rozwijających się rynkach, a także stworzy możliwości rozwoju zawodowego dla młodych ludzi z różnych środowisk.