Udržitelnost

PEČUJEME O KAŽDOU KAPKU VODY

Collage 02 Water
Collage-01_woman in water

Udržitelnost je již více než 20 let nedílnou součástí DNA společnosti GROHE.

Společnost GROHE usiluje o nejvyšší úroveň udržitelnosti, která je vedle kvality, technologie a designu jednou z klíčových hodnot značky. 

Sustainability_05_SmallPicture-01
Společnost GROHE vnímá udržitelnou transformaci svých obchodních aktivit jako nikdy nekončící cestu. Výchozím bodem je vždy celistvý nadhled, který se projevuje v našem 360stupňovém přístupu: Je založen na souladu s právními předpisy a zahrnuje také zájmy a odpovědnost za zaměstnance, dodavatele, zákazníky, výrobky a procesy, jakož i příspěvek GROHE k celkovému blahu společnosti. 
Sustainability_06_Collage-02

Kromě toho, že nabízí portfolio produktů šetřících zdroje, které snižuje ekologickou stopu spotřebitelů, GROHE ambiciózně sleduje různé iniciativy v oblasti udržitelnosti, které přinášejí zpět planetě i společnosti. Snaha o budoucnost bez odpadu a snížení množství plastů v našem každodenním životě i v našich vodních cestách je jedním z mnoha úkolů, které společnost GROHE přijala. K dosažení tohoto cíle nabízí GROHE produktová řešení, jako je vodní systém GROHE Blue, díky němuž jsou plastové lahve minulostí. 

Prostřednictvím spolupráce se sociálním start-upem everwave, který využívá inovativní lodě na sběr plastového odpadu dříve, než poškodí mořské ekosystémy, pomáhá společnost GROHE bránit znečištění řek a oceánů plasty.

V rámci třetího pilíře iniciativy Less Plastic, která byla zahájena v roce 2018, si společnost GROHE klade za cíl odstranit plast z obalů svých výrobků. Přečtěte si více o tom, jak značka řeší celosvětovou krizi plastového odpadu.

People, Places & Events: everwave
Sustainability_06_Collage-02
Loading watson media player

Společnost GROHE byla vybrána jako součást iniciativy "50 Sustainability Climate Leaders", globální iniciativy na ochranu udržitelnosti a změny klimatu, která vyzdvihuje mezinárodní společnosti, které jsou průkopníky ve svých průmyslových odvětvích. Proč je však společnost GROHE průkopníkem v oblasti udržitelnosti? GROHE byla jednou z prvních sanitárních značek, která dosáhla CO2neutrální výroby: 
Od roku 2020 je všech osm závodů na výrobu armatur LIXIL, včetně závodů v Hemer, Lahr, Porta Westfalica (všechny Německo), Albergaria (Portugalsko) a Klaeng (Thajsko) spolu s Jiangmen (Čína), Danang (Vietnam) a Monterrey (Mexiko), stejně jako německá logistická centra značky GROHE, CO2 neutrální. V roce 2021 se odchozí logistika GROHE stala CO2 neutrální.

 
Sustainability_08_Collage-03_plant Klaeng
Sustainability_08_Collage-03
Sustainability_09_Collage-04
Sustainability_09_Collage-04
Základem tohoto úspěchu je několik iniciativ v elektrárnách LIXIL, jako jsou investice do blokových tepláren a elektráren a také do výstavby nových solárních parků. 

Dosud nevyhnutelné emise CO2 jsou kompenzovány třemi kompenzačními projekty: vodní elektrárnou v Indii a Vietnamu a projektem údržby vrtů v Malawi.

Poznejte, jak chce společnost GROHE dosáhnout uhlíkově neutrální výroby.
 
GROHE goes Zero

GROHE je dvojnásobným vítězem Německé ceny za udržitelnost 2021

Za své velké úspěchy byla sanitární značka oceněna přední evropskou cenou za udržitelnost ve dvou oblastech najednou: V oblasti transformace "Zdroje" a pro plastový úsporný vodní systém GROHE Blue v kategorii "Design". 

Další příběhy a fakta, které stojí za cestou společnosti GROHE k udržitelnosti, najdete v naší třetí zprávě o udržitelnosti zde.

Nyní GROHE podniká další kroky v iniciativách udržitelnosti a dále přistupuje k oběhovému hospodářství.

 
Cradle2Cradle Shower System
Cradle2Cradle Bathroom Faucet
Cradle2Cradle Bathroom Faucet
Cradle2Cradle Bathroom Faucet

Cílem je svět bez odpadu - GROHE uvádí na trh své první výrobky s certifikací Cradle to Cradle Certified™

Cradle_to_Cradle_Keyvisual_4_3

Nadměrná spotřeba zdrojů na celém světě vyžaduje přehodnocení lineárního modelu „vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit“. Proto se společnost GROHE rozhodla stát se jednou z prvních značek v sanitárním průmyslu, která požádala o certifikát Cradle to Cradle Certified® Product Standard. Na rozdíl od lineárního modelu je v modelu Cradle to Cradle výrobek vyráběn se záměrem použít jeho součásti na konci jeho životnosti pro vytvoření nových výrobků. Certifikační proces se řídí pěti kritérii: zdravotní nezávadnost materiálu, opětovné využití materiálu, obnovitelná energie, hospodaření s vodou a sociální spravedlnost. Každý výrobek je pak označen podle dosažené úrovně:Certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Gold získaly tři vodovodní baterie (GROHE BauEdge ve velikosti S, GROHE Eurosmart ve velikosti S a kuchyňská baterie GROHE Eurosmart) a sprchový set GROHE Tempesta 100. Cradle to Cradle Certified® je registrovaná ochranná známka institutu Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

CradleToCradle

Sustainability_15_Collage-06
Sustainability_13_Collage-05
Sustainability_13_Collage-05

Vzdělání je základem dobrého startu do prosperující budoucnosti.Proto značka spustila program GROHE Installer Vocational Training and Education (GIVE), který spolupracuje s 26 institucemi nabízejícími instalatérská školení v celém regionu EMENA.Dalších dvanáct škol bude otevřeno v roce 2021.Program GIVE podporuje školy při vytváření jednotného přístupu s moderním vybavením, výukovými materiály a písemnou zkouškou, která studentům umožní praktickou výuku.  

Program Give

Sustainability_Collage-07
Řešení globální hygienické krize se značkou Sato společnosti LIXIL Každý den zemře přibližně 800 dětí mladších pěti let na průjmová onemocnění z příčin, kterým lze předcházet. SATO se snaží tyto problémy řešit poskytováním cenově dostupných a snadno instalovatelných toaletních systémů potřebným komunitám po celém světě.  Slyšeli jste někdy o cílech udržitelného rozvoje, o kterých se tolik mluví? Zjistěte, jak pomohou vytvořit lepší budoucnost a jaký je příspěvek společnosti GROHE.  
Cíle udržitelného rozvoje OSN
Sustainability_Collage-07_elderly couple
Footer