Usilujeme o svět bez odpadu

Koncept designu cradle to cradle®

Odpad je v podstatě materiál na nesprávném místě. Opětovné použití materiálů obsažených ve výrobku namísto jejich likvidace poté, co se výrobek již nepoužívá, je chytrý přístup, který řeší jak globální problém s odpadem, tak rostoucí nedostatek zdrojů. Zpráva Světového ekonomického fóra o globálních rizicích 2021 definuje krize přírodních zdrojů jako páté největší riziko podle dopadu, které se stane kritickou hrozbou v příštích pěti až deseti letech. Ale jak jsme se sem dostali? Většina ekonomických procesů se po dlouhá léta řídila lineárním procesem „vzít – vyrobit – použít – vyhodit“, kdy se zdroje těží za účelem výroby předmětů, které se po skončení jejich používání vyřazují. To vedlo k rozsáhlému využívání zdrojů, které vytvořilo celosvětový problém s odpady.

Od lineárního k oběhovému - ekonomický model budoucnosti

Nyní je čas jednat: Celosvětová nadměrná spotřeba zdrojů vyžaduje přehodnocení lineárního modelu „vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit“. Přístupem, který nabývá na významu pro ty, kteří usilují o oběhové hospodářství, je koncept designu Cradle to Cradle® (C2C). Na rozdíl od lineárního modelu je v modelu C2C výrobek vyráběn se záměrem využít jeho součásti ve fázi po skončení životnosti k vytvoření nových výrobků, čímž se výrazně snižuje množství potřebných nových zdrojů.Loading watson media player

Cesta k výrobkům s certifikací Cradle to Cradle Certified®

Koncept C2C představuje přístup k navrhování inteligentních výrobků, procesů a systémů s ohledem na celý životní cyklus. Podle této koncepce jsou všechny materiály chápány jako živiny v uzavřených biologických nebo technologických cyklech. Koncept rozlišuje mezi spotřebním zbožím (např. přírodní vlákna nebo čisticí prostředky), které je biologicky rozložitelné, a fyzickými produkty (např. vodovodní baterie), které jsou rozloženy na původní materiály. Proto lze zdroje využívat opakovaně, a to teoreticky nekonečně. C2C tak jde daleko za hranice konvenční recyklace výrobků. Výrobky s certifikací Cradle to Cradle® jsou tedy hodnoceny z hlediska použití ekologicky bezpečných, zdravotně nezávadných a recyklovatelných materiálů.

Pro získání certifikace je výrobek hodnocen z hlediska pěti kategorií: zdravotní nezávadnost materiálu, opětovné využití materiálu, obnovitelná energie, hospodaření s vodou a sociální spravedlnost. Každý výrobek je pak označen podle dosažené úrovně: Tři baterie (GROHE BauEdge S-Size, GROHE Eurosmart S-Size, GROHE Eurosmart Kitchen) a sprchový set GROHE Tempesta Shower 100 mají certifikát Cradle to Cradle® na úrovni Gold, zatímco ruční sprcha GROHE Tempesta 2 spray a filtry GROHE Blue od našeho dodavatele BWT získaly status Bronze.


GROHE nabízí stavebnímu průmyslu a spotřebitelům udržitelné výrobky s minimálním dopadem

Společnost GROHE již léta přistupuje šetrně k ekologii, přičemž míra recyklace odpadu dosahuje až 99 % a využívání mosazi s recyklovaným obsahem cca 80 %. Zavedením portfolia výrobků s certifikací Cradle to Cradle Certified® značka podniká další kroky a zároveň využívá velkého potenciálu oběhového hospodářství. Výrobky s certifikací Cradle to Cradle® podporují stavební průmysl i spotřebitele, kteří chtějí při výběru nových výrobků věnovat větší pozornost udržitelnosti.

* Certifikováno podle Cradle to Cradle ve znění Version 3.1. Certifikovaná norma C2C je přední světovou vědecky podloženou a přísnou normou pro bezpečné, oběhové a odpovědné materiály a výrobky. K dosažení certifikace je produkt hodnocen z hlediska následujících pěti kategorií: zdraví materiálu, opětovné použití materiálu, obnovitelná energie, péče o vodu a sociální spravedlnost. Každý výrobek je pak označen úrovní dosažení, a to buď základní, bronzovou, stříbrnou, zlatou nebo platinovou. Více informací najdete zde.

Zajímá vás více?