Závazek společnosti GROHE

Jak se společnost GROHE hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN

Slyšeli jste někdy o Cílech udržitelného rozvoje OSN? Rádi bychom vám ukázali, o co se jedná, a prozkoumali přínos společnosti GROHE k dosažení těchto důležitých cílů.

V roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, celosvětový závazek zabránit nevratnému poškození životního prostředí a chránit ekosystém planety pro budoucí generace.

Agenda v podstatě poskytuje plán míru a prosperity pro lidi a planetu. Skládá se ze 17 zastřešujících cílů udržitelného rozvoje – SDGs. 17 cílů pokrývá širokou oblast aktuálních výzev, jako je změna klimatu, rovnost žen a mužů, kvalitní vzdělávání nebo dobré zdraví a blahobyt. Každý z nich je dále rozdělen na komplexní dílčí cíle a ukazatele, které se používají k měření pokroku při dosahování cílů. Cíle udržitelného rozvoje jsou určeny všem: vládám na celém světě, ale také občanské společnosti, soukromému sektoru a akademické obci.

Společnost GROHE jako součást společnosti LIXIL založila svou strategii udržitelnosti na těchto cílech udržitelného rozvoje a používá je jako hlavní vodítko při tvorbě manažerských rozhodnutí. Zaměřuje se na tři strategické pilíře: „Globální hygiena a sanitace“, „Ochrana vody a udržitelnost životního prostředí“ a „Diverzita a inkluze“ Každý z těchto pilířů přispívá k jiným cílům udržitelného rozvoje.

Uveďme konkrétní příklad: Cílem strategického pilíře „Ochrana vody a udržitelnost životního prostředí“ je dosáhnout nulových čistých emisí uhlíku z řešení pro bydlení a životní styl, jakož i z obchodní činnosti, a tím výrazně snížit ekologickou stopu společnosti LIXIL, a tím i společnosti GROHE. Toto konkrétní úsilí přispívá k cílům SDG 6 („Pitná voda a kanalizace“), SDG 7 („Dostupná a čistá energie“), SDG 11 („Udržitelná města a obce“), SDG 12 („Odpovědná spotřeba a výroba“) a SDG 13 („Klimatická opatření“).

Společnost GROHE převedla tento teoretický přístup do praxe a již v dubnu 2020 dosáhla uhlíkově neutrální výroby a nyní - s ohledem na širší cíl - usiluje o to, aby do roku 2021 byly všechny prodejní kanceláře zcela bezemisní. Na úrovni produktů mají velký význam technologie, jako je GROHE Silkmove ES, která je součástí baterií GROHE: Místo zbytečného ohřívání vody s pákou baterie ve střední poloze spouští pouze studená voda. Čtyřčlenná rodina tak ušetří až 279 kg CO2 a přibližně 260 EUR ročně. S tímto druhem technologie navíc společnost GROHE nabízí spotřebitelům možnost aktivně přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Prozkoumejte dále strategii udržitelnosti společnosti LIXIL a zde se dozvíte o mnoha způsobech, kterými společnost LIXIL a také GROHE přispívají k dosažení cílů udržitelného rozvoje.