LIXIL goes Zero

Závazek k uhlíkově neutrální výrobě

Je to ve zprávách každý den. Teploty neustále rostou, hladina moří stoupá a ledovce tají. Netřeba dodávat, že tento vývoj má zásadní dopad na naše životy. Protože emise CO2 jsou jednou z hlavních příčin změny klimatu, zavázaly se továrny na vodovodní baterie společnosti LIXIL k uhlíkově neutrální výrobě. Od roku 2020 je všech osm továren společnosti LIXIL na výrobu vodovodních baterií, tedy v Hemeru, Lahru, Porta Westfalica (všechny v Německu), Albergarii (Portugalsko) a Klaengu (Thajsko) spolu s Jiangmenem (Čína), Danangem (Vietnam) a Monterrey (Mexiko), stejně jako německá logistická centra značky GROHE, neutrálních z hlediska emisí CO2. V roce 2021 se uhlíkově neutrální stala také veškerá exportní logistika GROHE. Všechny továrny a německá distribuční centra přešly na zelenou energii. Pro každoroční snižování uhlíkové stopy je třeba sledovat definované klíčové ukazatele výkonnosti. 

Sanitární značka bude kompenzovat dosud nevyhnutelné emise CO2 prostřednictvím tří kompenzačních projektů: dvou vodních elektráren v Indii a Vietnamu a projektu údržby vrtů v Malawi. Všechny jsou založeny na velmi přísných kritériích, jako je například zlatý standard, který byl vyvinut pod záštitou WWF.   

Čistá energie z vody: Himáčalpradéš, Indie

Projekt se nachází na řece Satluj mezi městy Karcham a Wangtoo v severoindickém státě Himáčalpradéš. Protože se jedná o vodní elektrárnu, využívá tato stavba přirozený tok řeky k výrobě energie. Důležité je, že součástí není žádná vodní nádrž, v níž by byla voda dočasně skladována, a proto se daří úspěšně předcházet potenciálním negativním dopadům skladování vody na životní prostředí. V podzemní turbínové budově jsou čtyři Francisovy turbíny poháněny energií vodního toku. Odsud se voda vrací zpět do spodního koryta řeky. Veškerá energie vyráběná elektrárnou je dodávána do přenosové soustavy v Severní Indii a nahrazuje konvenčně vyráběnou elektřinu, která pochází převážně z uhelných elektráren.

Obnova vrtů pro dodávku čisté vody: Dowa a Kasungu, Malawi

V okresech Dowa a Kasungu v Malawi žije přibližně polovina obyvatelstva bez přístupu k čisté pitné vodě. Součástí problému je, že asi třetinu stávajících vrtů nelze použít kvůli opotřebení. Oprava poškozených vrtů značně zlepšuje životní podmínky lidí, kteří v těchto oblastech žijí. Projekt navíc umožňuje nastavit mechanizmy financování, které zajišťují, že vesničané budou moci vrty dlouhodobě udržovat a zaručit tak jejich provozuschopný stav v následujících letech. Většina vrtů je ovládána ručním čerpadlem. Odčerpaná voda je čistá a může být spotřebována bez dalšího ošetření. Tímto postupem se rovněž snižují uhlíkové emise, protože jinak by se voda čistila vařením na plynových vařičích.

Využití vodních zdrojů v provincii Quang Nam

Projekt se nachází v provincii Quang Nam a zahrnuje výstavbu vodní elektrárny, která zahrnuje dvě nádrže s přehradami. Elektrárna se skládá ze dvou kaskád, které se nacházejí na strmých svazích pohoří Truong Son. Horní kaskáda má instalovaný výrobní výkon 148 MW. Spodní kaskáda přidává dalších 42 MW výrobní kapacity. Obě kaskády tohoto hydroenergetického projektu budou dohromady vyrábět více než 750 GWh čisté elektřiny ročně. Vyrobená energie se pak bude dodávat do vnitrostátní energetické sítě. Díky výrobě vodní energie projekt zvýší podíl obnovitelné energie ve Vietnamu. Pomůže také překlenout nesoulad mezi poptávkou po energii a její nabídkou. 

Máte zájem o další informace?