Did You Know?

Bezdotykowa technologia

Loading watson media player

W dzisiejszych czasach higiena jest ważniejsza niż kiedykolwiek – zwłaszcza w miejscach takich jak łazienki, zarówno te prywatne jak i publiczne. Zwiększona potrzeba higieny powoduje kwestionowanie dotychczasowych rozwiązań. Dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej dotykanie tradycyjnej armatury, zwłaszcza w publicznej łazience, wydaje się czynnością niepożądaną. Bezdotykowe baterie jako alternatywa - to rozwiązanie stosowane już wcześniej. Jednak obecna sytuacja na świecie sprawia, że cieszą się one coraz większym zainteresowaniem.

 Dlaczego technologia bezdotykowa?

Działanie technologii bezdotykowej opiera się na wykorzystaniu czujników ruchu. Czujnik jest elementem, który przekształca fizyczne zdarzenie w sygnał elektryczny. Żeby tak się stało, musi w sobie łączyć elektronikę z mechaniką. Jednak właściwe zrozumienie działania czujników wymaga odpowiedniej, mulitidyscyplinarnej wiedzy. 

W jakich dziedzinach wykorzystuje się technologię bezdotykową?

Technologia bezdotykowa stosowana jest w inżynierii, urządzeniach elektronicznych oraz technologii komputerowej, a także w instalacjach sanitarnych. W ostatniej dziedzinie dotyczy do czujników w armaturze oraz systemach spłukujących wodę. 

Jak działa technologia bezdotykowa?

Mamy bogatą gamę czujników i różne ich typy, ale ich działanie można w uproszczeniu wytłumaczyć tak: Czujniki wykrywają odpowiednią część lub ilość wymierzonego obiektu i przekształcają tę informację w odczytywalny sygnał, który zostaje wyświetlony na danym narzędziu. Dioda transmisyjna stale emituje impulsy świetlne w zakresie światła podczerwonego, zakres ten można dostosować.

Jeśli dłonie użytkownika znajdą się w zasięgu czujnika, impulsy świetlne zostają odbite od dłoni, a następnie przekształcone w sygnał elektryczny.

If the user’s hands are under the spout, the light pulses are reflected and converted into an electrical signal.

Sygnał ten otwiera zawór. W zależności od ustawień elektroniki, uruchomiony zostaje przepływ wody.

Jak tylko dłonie opuszczą obszar zasięgu czujnika, dioda przestaje odbijać światło, co prowadzi do zamknięcia zaworu.

Dlaczego warto wybrać baterie bezdotykowe?

Są dwa istotne argumenty przemawiające za armaturą bezdotykową:

- Technologia bezdotykowa poprawia higienę

Uproszczając baterie bezdotykowe prowadzą do zachowania lepszej higieny. Dzieje się tak, ponieważ transmisja patogenów zostaje ograniczona. Dodatkowo automatyczne opłukiwanie wnętrza baterii zmniejsza ryzyko rozwoju legionelli w czasie, kiedy armatura nie jest używana. Wewnętrzny kanał wodny, dezynfekcja termiczna nie tylko poprawiają wodę użytkową, ale także niemal uzdatniają ją do picia.

- Zapobieganie marnowaniu wody dzięki funkcji start/stop

Dzięki automatycznemu zamykaniu zaworu doprowadzającego wodę, jej strumień płynie tylko w momencie, kiedy dłonie znajdują się w zasięgu czujnika. Powoduje to zmniejszenie zużycia wody oraz energii, co wpływa na ekologię. Funkcję tę zapewniają niezawodne i precyzyjne czujniki.

- W jakich miejscach zastosowanie technologii bezdotykowej jest wręcz konieczne?

Są takie obszary, w których europejskie standardy oraz dyrektywy bazujące na regulacjach dotyczących higieny, sprawiają, że używanie armatury w tradycyjny sposób nie powinno mieć miejsca. Jednym z takich przypadków jest sektor medyczny. Bezdotykowa armatura zmniejsza ryzyko infekcji oraz przenoszenia patogenów. Zastosowanie technologii bezdotykowej w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem mięsa czy mleka zmniejsza ryzyko zakażenia produktów i rozprzestrzenienia patogenów. Bezdotykowe baterie są także przydatne w hotelach i restauracjach. Podnoszą poziom higieny w miejscach publicznych, jak też są rozwiązaniem ekonomicznym, ponieważ przepływ wody uruchamia się tylko wtedy, kiedy to konieczne. Ten zaletę można również wykorzystać w prywatnych domach.

- Jakie funkcje i cechy mają baterie bezdotykowe?

System instalacji typu plug & play sprawia, że montaż jest łatwy, a armatura gotowa do użytku już po kilku minutach. Ustawienia można wybrać ręcznie lub za pomocą pilota. Wśród nich jest zasięg czujnika lub tryb czyszczenia, który wstrzymuje działanie czujnika na czas czyszczenia umywalki. Obie opcje służą zmniejszeniu zużycia wody. Możliwe już również opóźnienie wyłączenia się przepływu, co również znajduje się w ustawieniach.

Wybrane produkty można także obsługiwać przez smartfony dzięki połączeniu przez Bluetooth. Umożliwia to łatwe kontrolowanie zużycia wody oraz ustawienia funkcji na smartfonie. Dodatkowo w ofercie są baterie zasilane sieciowo lub na baterie. Ich żywotność wynosi 7 lat bez konieczności wymiany baterii, co również jest zaletą..

Poprawę higieny uzyskuje się głównie dzięki bezdotykowej obsłudze. Do innych czynników zaliczyć może także cykle automatycznego opłukiwania systemu instalacji wodę.

Dodatkowo technologia bezdotykowa wspiera oszczędność. Technologia bezdotykowa jest zatem nie tylko rozwiązaniem niezwykle higienicznym, ale także ekologicznym. Dlatego warto rozważyć jej zastosowanie w różnych obiektach..

Więcej odcinków

Stock picture_work on laptop
Did You Know: Cyfrowa rewolucja
Stock picture_coins
Did You Know: 5 powodów do oszczędzania wody
Stock picture Masks
Did You Know: 5 Prostych sposobów na ograniczenie ilości plastikowych odpadów
Stock picture_woman with mask and laptop
Did You Know: Higiena w miejscu pracy