GROHEs mission for en bæredygtig fremtid

For en bedre fremtid

Med fokus på vand som en værdifuld ressource stræber GROHE efter de højeste niveauer af bæredygtighed, som er en del af brandets kerneværdier sammen med kvalitet, teknologi og design.

Vores historie om bæredygtighed

Sustainability

At gøre bedre hjem til en virkelighed for alle, overalt

GROHE deler sin passion for bæredygtighed med alle de mærker, der tilhører LIXILs mærkeportefølje. Med sin 360° tilgang bidrager GROHE til at nå målene i LIXILs CR-strategi.

Discover more

Vores handlinger mod klimaændringer

Quote Component

Glass.Mapper.Sc.Fields.Image?.Alt
”Gennem vores initiativer og bæredygtige produktportefølje sigter vi ikke kun på at reducere vores fodaftryk langs hele værdikæden. Vi er også forpligtet til at have en positiv indflydelse på samfundet, miljøet og den måde, vi ønsker at leve på i fremtiden. ​Vi har ikke en planet B. Det er vores forpligtelse at bevare den for de fremtidige generationer.”

lær mere om bæredygtighed

Downloads