Did You Know?

Berøringsfri teknologi

Loading watson media player

På nuværende tidspunkt er hygiejne vigtigere end nogensinde - især i følsomme områder som på toiletter og badeværelser i det private såvel som det offentlige rum. Det øgede behov for hygiejne fører til tvivl om håndvaskrutiner. I dag er det ikke længere attraktivt at skulle røre ved en konventionel vandhane - særligt ikke i et offentligt badeværelse. Berøringsfri vandhaner som et alternativ er ikke en ny ting. Men den ændrede bevidsthed om hygiejne sætter disse produkter i fokus.

Men hvad er berøringsfri teknologi?

Berøringsfri teknologi fungerer grundet sensorer og kaldes derfor også sensorteknologi. En sensor er et instrument, der konverterer en fysisk bevægelse til et elektrisk signal. For at gøre det skal det kombinere elektronisk teknik med maskinteknik, fysik og kemi. Derfor kræver forståelse af sensorteknologi i sig selv en tværfaglig baggrundsviden.

 

På hvilke områder anvendes berøringsfri teknologi?

Ud over applikationer inden for procesteknik, elektronik og computerteknologi samt termografi og medicin anvendes berøringsfri teknologi ofte i sanitære installationer. Velkendt inden for dette område er brugen af sensorer på haner og trykplader til toilettet.

Og hvordan fungerer berøringsfri teknologi?

Der er en bred vifte af sensorer og sensortyper, men sensorer kan grundlæggende forklares som følger: Sensorer kan registrere mængden af et målt objekt og konvertere det til et læsbart signal, som igen kan vises på et instrument.

En transmissionsdiode udsender konstant lysimpulser i det infrarøde område, hvis rækkevidde kan justeres.

Hvis brugerens hænder er under tuden, reflekteres lysimpulser og omdannes til et elektrisk signal.

Signalet åbner ventilen. Afhængigt af den elektroniske indstilling begynder vandet at løbe.

Så snart hånden forlader sensorområdet, stopper dioden med at modtage signalet, og magnetventilen lukkes.

Så hvorfor berøringsfri armaturer?

To af de vigtigste argumenter for brug af berøringsfri armaturer er:

- Berøringsfri teknologi forbedrer hygiejnen

For at sige det enkelt, berøringsfri armaturer fører til bedre hygiejne. På denne måde kan kontaktsmitte af bakterier minimeres. Den ekstra automatiske skylning reducerer også risikoen for legionellavækst, mens der ikke bruges vand. En optimeret indre vandføring, termisk desinfektion mod bakterier og automatisk hygiejneskylning forbedrer ikke kun brugsoplevelsen, men også drikkevandshygiejnen.

- Og forebyggelse af vandspild på grund af start-stop-funktionen

På grund af den automatiske start-stop-funktion løber vandet kun, når nogen faktisk holder deres hænder under vandhanen. Denne funktion sikrer forebyggelse af vandspild, øget energieffektivitet og bæredygtig brugervenlighed gennem berøringsfri aktivering af vandstrømmen ved håndbevægelse. Denne funktion er mulig takket være den pålidelige og præcise sensorteknologi.

-I hvilke områder er det nødvendigt med berøringsfri armaturer?

I nogle områder kræver europæiske standarder og direktiver, at armaturer baseret på hygiejnebestemmelser ikke skal bruges manuelt.Dette er for eksempel tilfældet i den medicinale sektor. Berøringsfri armaturer reducerer risikoen for infektion og reducerer smitteoverførslen. I mejeri- og kødforarbejdningsvirksomheder reducerer de risikoen for produkt kontaminering og spredning af sygdomme. Berøringsfri armaturer er også nyttige på hoteller og restauranter. De forbedrer hygiejnestandarden på offentlige områder såvel som den økonomiske effektivitet, da vand kun løber, når det er nødvendigt. Det samme gælder private husstande. 

- Og hvilke muligheder er inkluderet i berøringsfri armaturer?

Hurtig og let installation sikrer, at armaturet er let at samle og klar til brug på få minutter. Enten manuelt eller ved hjælp af en fjernbetjening kan forskellige indstillinger let vælges, såsom sensorens detektionsområde eller rengøringsfunktionen, der kan indstilles, når vasken rengøres. Begge muligheder mindsker unødvendigt vandforbrug. Dette understøttes også af den mulige variation af slukkeforsinkelsen, som kan justeres.

Nogle udvalgte produkter er endda i stand til at kommunikere med smartphones via Bluetooth. På denne måde er det lettere at kontrollere forbrugsdataene og indstillingen af en række funktioner med din smartphone.

Derudover er det muligt at vælge mellem strømtilførsel og batteridrevne armaturer. Her er den lange levetid på 7 år uden batteriudskiftning helt klart et positivt punkt at understrege.

Alt i alt sikres forbedring af hygiejne hovedsageligt ved drift uden berøring. Der er dog også andre faktorer, der kan bidrage til optimal hygiejne såsom de regelmæssige automatiske skyllecyklusser i rørsystemet, hvoraf varighed og frekvens kan justeres.

Således kan det fastslås, at berøringsfri teknologi har et stort besparelsespotentiale inden for sanitære installationer. Især med hensyn til hygiejne og vandbesparelser er berøringsfri armaturer særligt effektive.

Flere episoder

Stock picture_work on laptop
Did You Know: Digital Disruption
Stock picture_coins
Did You Know: 5 Grunde til at spare vand
Stock picture Masks
Did You Know: 5 hacks til at reducere plastaffald
Stock picture_woman with mask and laptop
Did You Know: Hygiejne på arbejdspladsen