Loading watson media player

The New Wave: GROHE Professional in Lisbon

Tiffany Baker – Jedinečná osobnost

V pokračování našeho seriálu z průmyslové přehlídky GROHE Professional v Lisabonu vám The New Wave s potěšením představuje vítězku prvního ročníku soutěže HIP Magazine Female Plumber Award, Tiffany Baker. HIP je časopis pro komunitu instalatérů a topenářů a společnost GROHE se s potěšením zapojila do propagace těchto prvních ocenění pro studentky technických oborů. Jedním ze čtyř pilířů naší značky je udržitelnost, což na jedné straně znamená, že naše obchodní postupy jsou šetrné k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Znamená to však také pracovat na zajištění udržitelnosti našeho odvětví jako celku. Vzhledem k tomu, že kvalifikovaní instalatéři jsou nyní nedostatkovým zdrojem, podnikáme kroky na podporu rozmanitosti a zatraktivnění našeho odvětví pro co nejvíce skupin. Má-li náš obor v nadcházejících letech prosperovat, je třeba vyvrátit představu, že instalatérství je pánský klub. 

Jedním ze způsobů, jak zpřístupnit kariéru instalatéra mladým lidem, kteří o ní možná dosud neuvažovali, je program GIVE. Vkládáme prostředky, zejména znalosti a vybavení, do technických škol a učilišť po celém světě, aby si studenti mohli prakticky vyzkoušet práci s pokročilými produkty GROHE a využít zkušeností našich inženýrů. Poskytujeme také kvalifikaci podporovanou průmyslem a využíváme našich kontaktů k tomu, abychom studenty nasměrovali na pracovní stáže, které, jak věříme, jim pomohou ke skvělé kariéře. Jsme rádi, že jedním z úspěšných příběhů projektu GIVE je mladá žena, která je tak chytrá a odhodlaná jako Tiffany, a je skvělé vidět, že se snaží co nejlépe využít povzbuzení, které jsme se jí snažili poskytnout. 

Tiffany je nesmělá a skromná, a tak je možná nepravděpodobným průkopníkem. Prokázala však velkou odvahu překonat skepsi, která může přivítat mladou ženu, která se vydá na netradiční životní dráhu. Rozhodně využila méně vstřícných komentářů svých mužských kolegů, aby si dodala odvahu. Jako klíč k úspěchu uvádí podporu svých školitelů a výhody praxe s produkty GROHE. Představení programu GIVE širšímu průmyslovému odvětví je důležitou součástí této lisabonské prezentace. A nemohli jsme si přát lepší reklamu na to, čeho může program dosáhnout, než je sama Tiffany. Jsme velmi rádi, že si dokázala během studia na cestu do Lisabonu najít čas, protože je skvělým příkladem toho, jak mohou správné prostředky poskytnuté správným lidem přispět k posílení sebedůvěry a kariérních příležitostí. 

Náš průmysl potřebuje, aby každý rok přicházely tisíce takových Tiffany, a program GIVE může měřit svůj budoucí úspěch na základě toho, že se podobné příběhy stanou běžnými. Nyní si poslechněme tuto inspirativní mladou ženu.  

Další epizody