Loading watson media player

People, Places & Events

Patrick Speck – Přeměna poznatků na relevantní produkty a služby

Světový festival architektury je každoročním setkáním komunity architektů a designérů. Jako zakládající partner, který od roku 2008 spolupracuje se zakladatelem a programovým ředitelem Paulem Finchem, jsme si stanovili vizi být prostředníkem spolupráce a komunikace v oboru. Náš hlavní designér Patrick Speck předal cenu za World Building of the Year na letošním ročníku WAF v Lisabonu, jehož tématem bylo příhodně „Společně“. Pro Patricka začíná proces návrhu jakéhokoli nového produktu nebo služby nasloucháním a porozuměním. Tuto otevřenost novým myšlenkám považuje za podstatu WAF. 

Patrick vede tým 130 designérů v osmi městech po celém světě. Během tří dnů konání festivalu WAF se vydáme do světa, vstřebáme všechny nové poznatky a vrátíme se zpět na začátek, abychom tyto vyhodnotili a nechali se jimi inspirovat. Pokud chcete nahlédnout do hlav světových špiček v oboru architektury a designu, měli byste začít právě zde. Rozhovory, které se vedou, budou v příštích letech určovat podobu produktů a celých odvětví. 

Patrick popisuje spolupráci s Paulem Finchem jako „nabušenou“ inspiraci pro sebe i celé odvětví. Setkávání předních světových architektů a designérů ze všech různých koutů světa a oborů je tím, co činí Světový festival architektury tam výjimečným. Je to základní myšlenka festivalu, která nás jako značku přiměla k tomu, abychom do něj vložili svou energii. Úspěch není založen na prestiži, ačkoli každý chce získat některou z cen, ani na zvyku sejít se jednou za rok, ačkoli je vždy skvělé všechny znovu vidět, ale na trvalé hodnotě sdílení našich myšlenek. Vychutnejte si Patrickův rozhovor s naším vedoucím architektury a designu Karlem Lennonem.     

Další epizody