Loading watson media player

People, Places & Events

Gerhard Wittfeld – Spolupráce a udržitelný design

Gerhard Wittfeld se jako architekt velmi soustředí na lidi. Chce, aby lidé byli hnacím motorem a smyslem hotové budovy a zároveň se podíleli na procesu, v němž tato budova vzniká. Jako zakládající partner německého ateliéru kadawittfeldarchitektur chtěl své přátele architekty sdružit tak, aby se společné diskuse o architektuře staly jejich pracovní metodou. Spolupráce je pro něj cestou k cíli i podstatou samotného úkolu. Gerhardův přístup je samozřejmě zcela v souladu se současnými představami o udržitelnosti ve stavebnictví. Dialog, který chce navázat a udržovat s kolegy, partnery a dalšími ateliéry, se podle něj odráží v dialogu mezi přírodním a zastavěným prostředím. Podle něj jedno nevylučuje druhé, stejně jako údajně konkurenční zájmy nemohou uspět na úkor druhého. Aby se principy architektury Cradle to Cradle a oběhového hospodářství prosadily a uspěly, musí se přístup založený na spolupráci, který Gerhard uplatňuje ve svém ateliéru, prosadit globálně.

 

Ideálním fórem pro tyto myšlenky je festival WAF. Letošní akce v Lisabonu má téma „společně“. Jde o první fyzický veletrh od doby, kdy nás pandemie donutila spolupracovat pouze v online prostoru, což nemůže lépe odpovídat duchu Gerhardovy práce. Nejde jen o to, že sociální aspekt architektury je pro něj velmi důležitý, což se po pandemii definitivně potvrdilo. Jde také o to, že vzájemná přítomnost při sdílení našich myšlenek nyní získala nový význam. Gerhardovy nápady na veletrhu WAF ožívají. Podívejte se na rozhovor s Karlem Lennonem, který se s vámi podělí o svou energii a nadšení pro budoucnost architektury a designu.

Další epizody