Loading watson media player

People, Places & Events

Julião Pinto Leite – WAF 22 přivádí pozornost celého světa do vzkvétajícího architektonického centra Lisabonu

To, že se ocitli v centru architektonického světa, je pro portugalské odborníky z oboru architektů a designérů okamžikem hrdosti. Julião Pinto Leite, partner lisabonské kanceláře OODA Architectural Design, má pocit, že může na čas uplatnit svou přirozenou zvědavost a toulavého ducha, aniž by musel opustit domov. Sdílení nápadů, navazování partnerství a nechávání se vést duchem zkoumání jsou základem Juliãovy každodenní práce. Julião a jeho partneři však museli strávit mnoho let mimo Portugalsko, v Juliãově případě v Brazílii a poté v Londýně, aby získali zkušenosti a sebevědomí. Jak je hezké, že svět přichází k vám! 

Podle Juliãa je smysl pro místo zásadní pro vytváření budov, které skutečně fungují pro lidi, kteří je používají. Pouze při snaze o hluboké pochopení kontextu může architekt doufat, že vytvoří dílo, které přesáhne pouhou funkčnost, a že dosáhne něčeho, co komunikuje a reaguje na své okolí jako umělecké dílo. V zemi, jako je Portugalsko, která má dlouhou historii, ale která se nachází ve fázi společenské obnovy, je tento důraz na interakci budovy s jejími obyvateli a jejich okolnostmi součástí této společenské obrody.  

Julião považuje zvědavost za základní vlastnost, která vede tvůrčí proces ke skutečně úspěšným výsledkům. Aby bylo možné využít individuální zvídavost 50 architektů a těžit z ní, pracuje OODA jako kolektiv, přičemž nikdo není hodnocen jako lepší než ostatní. V rozhovoru s Karlem Lennonem na konferenci WAF v Lisabonu můžeme nahlédnout do Juliãova dětství, když popisuje, jak si spokojeně hrál se stavebnicemi, a do jeho dnešního ateliéru jako do skupiny kamarádů na hraní, kteří sice dospěli, ale stále jsou zvědaví na svět a touží v něm zanechat stopu.   

Další epizody