Su kıtlığı: Küresel endişeler yüksek olsa da birçok kişi durumdan bizzat etkilenene kadar harekete geçmeyi istemiyor

GROHE x YouGov su kıtlığı anketi

Dünya nüfusunun dörtte birinin her yıl aşırı su stresi yaşamasıyla birlikte dünya şu anda benzeri görülmemiş bir su kriziyle karşı karşıya.* Sadece bu yıl su kaynaklarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle Fransa, İspanya ve ABD gibi ülkeler tarımda su kullanımını sınırlandırmak ya da yerel kaynaklar tükendikçe tankerlerle veya şişelerle su dağıtmak gibi önlemlere başvurmak zorunda kaldı.

GROHE tarafından başlatılan uluslararası temsili bir anket, insanların bu kıtlıkların yakın gelecekte daha da kötüleşmesini beklediğini ortaya koyuyor: Katılımcıların neredeyse dörtte biri (%24) şu anda su kıtlığından kişisel olarak etkilenirken, yarısından fazlası (%51) önümüzdeki on yıl içinde etkilenmeyi bekliyor. Anket aynı zamanda su stresinin kişisel etkisinin insanların tüketim davranışlarını değiştirme istekliliğinde önemli bir etken olduğunu gösteriyor: Katılımcıların %74'ü ülkelerinde su kıtlığı olması halinde su tüketimlerinde değişikliğe gideceklerini belirtiyor. Buna karşın araştırma, su kriziyle ilgili neredeyse her gün çıkan haberlere rağmen pek çok insanın hala bu konuyu dikkate almadığını da ortaya koyuyor: %30'luk bir kesim, yasal olarak gerekli su kısıtlamaları getirilse bile su tüketim biçimlerini değiştirmeyeceklerini ifade ediyor.

YouGov, 2022'deki benzer bir çalışmanın ardından gerçekleştirdiği ankette Belçika, Fransa, Almanya, Fas, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den 7.200'den fazla kişiye su kıtlığı konusundaki farkındalıkları ve duş alma alışkanlıkları hakkında sorular sordu.

10 kişiden 7'si su kaynaklarının kötüleşen durumu nedeniyle su ve gıda maliyetlerinin artacağından endişe ediyor

Ankete katılan ülkelerin ortak özelliği, vatandaşlarının su krizinin daha da kötüleşmesine yönelik beklentileri, ancak uluslararası karşılaştırma bazı önemli farklılıklar ortaya seriyor: Hollanda'da yaşayanlar şu anda krizden en az etkilenen kesim (%4) olsa da, su stresinin önümüzdeki beş yıl içinde kişisel su (%75) ve gıda (%74) maliyetlerini etkileyeceğine en çok inanan grup. Uluslararası düzeyde bakıldığında ise katılımcıların yaklaşık üçte ikisi (%65)** önümüzdeki beş yıl içinde su kaynaklarının kötüleşmesi nedeniyle bu maliyetlerin artacağından endişe ediyor. Her üç kişiden ikisinden fazlası, su veya enerji maliyetlerinin artması halinde su tüketimini azaltmaya hazır: Çalışma, kişisel etkilere ilişkin endişenin, insanların tüketim davranışlarını değiştirme istekliliğinde önemli bir etken olduğuna dair kanıtlar sunuyor.

Çoğunluk kişisel eylemleri önemli bir unsur olarak görüyor: Duş alma alışkanlıklarında değişim yaygın

Termostatlı duş tercih edenler çeşitli şekillerde su tasarrufu sağlıyor. Kişisel etkiye ilişkin endişeler yaygın olsa da, insanlar bireysel düzeyde fark yaratma fırsatları görüyor. Çoğunluk (%64)*** kişisel olarak daha az su kullanmanın çevre için bir fark yarattığına inanıyor. Bireysel olarak harekete geçmeye yönelik bu motivasyon, 2022 yılında GROHE ve YouGov tarafından enerji krizi bağlamında gerçekleştirilen bir ankette tespit edilen duş alma alışkanlıklarındaki değişikliklerin çoğunlukla 2023 yılında da devam etmesi veya daha yaygın hale gelmesi ile destekleniyor.

Örneğin Almanya'da bir yıl önce katılımcıların %51'i duş alma alışkanlıklarını değiştirdiklerini söylerken bu yıl bu oran %57'ye yükseldi. Uluslararası düzeyde ise katılımcıların %65'i duş alma alışkanlıklarını değiştirdiklerini ya da değiştirmeyi planladıklarını belirtti. İlginç bir şekilde, insanlar farklı stratejiler kullanma eğiliminde: Hollanda ve Fas'ta katılımcıların neredeyse üçte biri (%32) daha az sıklıkta duş alırken, Fransa'da katılımcıların en büyük yüzdesi daha kısa duş alıyor (%32). Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise ankete katılan diğer pazarlara kıyasla daha fazla katılımcı daha düşük sıcaklıkta duş alıyor (%23).

Çalışma daha verimli su kullanımı için kullanılmayan potansiyelleri ortaya koyuyor

Ürün portföyümüz, işlevsellik açısından en az müşterilerimiz kadar çeşitli olmalı. Su stresi ve potansiyel olumsuz etkilerinin yanı sıra davranış değişiklikleri konusunda yüksek düzeyde bir farkındalık olduğunu ortaya koyan ankette, insanların su kriziyle nasıl mücadele edileceği konusunda daha fazla bilgi sahibi olma talebi de dikkat çekiyor: Genel olarak, katılımcıların %47'si günlük yaşamlarında nasıl su tasarrufu yapabilecekleri konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını söylüyor. Özellikle Fas (%60), Birleşik Arap Emirlikleri (%53) ve Fransa'daki (%51) katılımcılar daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Bu ülkeler aynı zamanda katılımcıların su stresinden en fazla etkilendiğini hissettiği ülkeler.

GROHE Everstream: Sürdürülebilir duşun geleceği

Aynı zamanda, ankete katılanların %38'i banyolarında halihazırda su ve enerji tasarrufu sağlayan ürünler kullanırken, %24'ü bunu yapmayı planlıyor. Ancak neredeyse üçte biri (%27) su tüketimini azaltmalarına yardımcı olabilecek herhangi bir ürün veya cihazdan henüz haberdar olmadıklarını söylüyor. Bu bulgular, GROHE'nin uzun süredir farkındalık yaratmaya çalıştığı bir gerçek olan, davranış değişikliğine gerek kalmadan su kullanımını sınırlandırmaya yardımcı olabilecek teknolojik çözümler hakkında insanları eğitmenin öneminin altını çiziyor. Bu durum, daha fazla kaynak tasarrufu için kullanılmayan bir potansiyele işaret ediyor: Kaynak verimliliği sağlayan teknolojiler ve çözümler hakkında bilginin arttırılması, kaynak tüketimini azaltmaya ve sınırlı su kaynaklarına uyum sağlamaya yönelik yerel ve ulusal stratejilerin temel taşı olabilir.

GROHE'de sürdürülebilirlikle ilgili daha fazla bilgi edinin

Metodoloji:
GROHE, yedi ülkede (Belçika, Fransa, Almanya, Fas, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD) temsili bir YouGov anketi yaptırdı. Anket 08 Eylül - 26 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve toplam 7.258 kişi ile görüşüldü.

* World Resources Institute: Aqueduct 4.0: Updated Decision-Relevant Global Water Risk Indicators (Ağustos 2023). Kaynak: https://www.wri.org/research/aqueduct-40-updated-decision-relevant-global-water-risk-indicators
** 7 ülkeden 5'i için sonuç, Fransa ve Belçika'da araştırılmamıştır.
*** 7 ülkeden 6'sı için sonuç, ABD'de araştırılmamıştır.