Davranış Kuralları

LIXIL Group Davranış Kuralları

LIXIL Group Davranış Kuralları, LIXIL'de ve dolayısıyla GROHE'deki zorunlu davranışlar için bir rehber niteliğindedir. Anlam bakımından daha önceki GROHE İş Ahlak Kuralları ile büyük ölçüde aynıdır ve işbu vesile ile onun yerine geçmektedir.

LIXIL Group Davranış Kuralları'na bağlı olmak; dünya çapında bir uyum kültürünü yansıtarak yaşamamıza, "One LIXIL"'e ulaşmamıza ve hem müşterilerimizle, iş ortaklarımızla, düzenleyici kurumlarla ve topluluklar kurduğumuz etkileşimlerde hem de şirketimizde nerede çalıştığımız önem arz etmeksizin ortak bir temelde hareket etmemize yardımcı olur.

Bu Davranış Kuralları, tıpkı GROHE İş Ahlak Kuralları'nın bugüne kadar yaptığı gibi belirli yasal veya kurumsal politika yükümlülüklerine uygunluk sağlama için davranışsal standartları tanımlar ve ortaya koyar.

Örnekler arasında şunlar yer alır:

  • Pazarlama, ürün kalitesi, insan hakları ve istihdam konularındaki sosyal sorumluluk,

  • Rekabet,

  • Finansal bütünlük ile iş ortakları, seçilen temsilci ve yetkililer, kamu ve medya ile ilişkiler.

LIXIL'in ve dolayısıyla GROHE'nin de bütünlüğü, birlikte hareket eder.  

https://cdn.cloud.grohe.com/Web/local_PDF/corporate/LIXIL_CoC2019_eng/original/LIXIL_CoC2019_eng.pdf
  

https://www.grohe.com/en/corporate/about-company/code-of-conduct/human-rights-principle.html