Loading watson media player

A Glass Of Water With

Katharina Lattmann — “Made For Your Water”

Made for your water'' kampanyası nedir? Nasıl uygulandı ve onu bu kadar özel yapan nedir? Su Sistemleri & Mutfak Kanalı Kategori Aktivasyon Müdürü Katharina Lattmann'ın söylediklerini dinleyin.

Diğer bölümler

GOW Gerhard Sturm
A Glass Of Water With: Gerhard Sturm
GOW Thomas Fuhr
A Glass Of Water With: Thomas Fuhr
Dr Carsten Romanowski
A Glass Of Water With: Dr. Carsten Romanowski
Caroline Gilles
A Glass Of Water With: Caroline Gilles