Loading watson media player

A Glass Of Water With

Dr. Carsten Romanowski — 3B Baskı

Metal 3D yazıcılar nasıl çalışıyor ve bu üretim sürecinin avantajları neler? Nitrojen gazı, metal tozu ve lazer ile nasıl sihir yaratılıyor? Yeni Üretim Teknolojileri ve Sistemleri Üretimi Endüstriyel Mühendislik Lideri Dr. Carsten Romanowski'nin bu fütüristik teknolojiye dair anlattıklarından ilham alın! Gelecekte herkes kendi ürünlerini tasarlayabilecek.

Diğer bölümler

Caroline Gilles
A Glass Of Water With: CarolineGilles
Frank Spiekermann
A Glass Of Water With: Frank Spiekermann
GIW_Alexander Buehl
A Glass Of Water With: Alexander Bühl
Jens Harder
A Glass Of Water With: Jens Harder