Loading watson media player

A Glass Of Water With

Chris Penney — Gelişmekte olan tesisat öğrencilerini GROHE ile tanıştırma

LIXIL EMENA için GIVE Programının Lideri Chris Penney, GROHE Kurucu Mesleki Eğitim ve Öğretim girişiminin kurulmasındaki rolünü açıklıyor. Birçok bölgede kalifiye tesisatçı sıkıntısı var. GROHE'nin katılımı, eğitimin son derece pratik ve etkileşimli olmasını kolaylaştırır: okullara, öğrencilerin "uygulamalı" becerilerini gerçekten geliştirmelerini ve ince ayar yapmalarını sağlayacak ürünler sunulur.

Diğer bölümler

WOW Karl Lennon
A Glass Of Water With: Karl Lennon
GOW Phil Dixon
A Glass Of Water With: Phil Dixon
GROHE X GOW Berna Ekinci Thumbnail
A Glass Of Water With: Berna Ekinci
GOW - Ebru Bircan Thumbnail
A Glass Of Water With: Ebru Bircan