Loading watson media player

A Glass Of Water With

Frank Spiekermann — Musluktan Gelen Su

Günümüzde git gide daha fazla insan yeniden musluktan su içmeye başlıyor. Peki neden ve ne zaman suyu şişelerden içmeye başlamıştık? Suyu musluktan içmenin avantajları neler ve GROHE Blue bu işin neresinde? LIXIL EMENA Su Sistemleri, Filtreleme ve Mutfak Kanalı İşletme Birim Lideri Frank Spiekermann cevapları biliyor.

Diğer bölümler

GIW_Alexander Buehl
A Glass Of Water With: Alexander Buehl
Jens Harder
A Glass Of Water With: Jens Harder
Thorsten Sperlich
A Glass Of Water With: Thorsten Sperlich
Torsten Meier
A Glass Of Water With: Torsten Meier