W jaki sposób firma GROHE angażuje się w osiąganie

Celów zrównoważonego rozwoju według ONZ

Czy kiedykolwiek słyszałeś(-aś) o celach programu dotyczącego zrównoważonego rozwoju przygotowanego przez ONZ? Chcielibyśmy Ci nieco opowiedzieć o tej inicjatywie i przedstawić wkład firmy GROHE w osiągnięcie kilku z nich.

Już w 2015 r. wszystkie państwa członkowskie ONZ przyjęły program zrównoważonego rozwoju 2030, światowe zobowiązanie do zapobiegania nieodwracalnym szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i ochrony ekosystemu planety dla przyszłych pokoleń. Program zasadniczo jest planem ukierunkowanym na pokój i dobrobyt ludzi oraz planety. Składa się on z 17 nadrzędnych celów zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDG). Wszystkie obejmują szeroki zakres aktualnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, równość płci, jakość edukacji lub dobre zdrowie i jakość życia. Każdy z nich jest dalej podzielony na kompleksowe podcele i wskaźniki wykorzystywane do pomiaru postępów w osiąganiu celów. Cele zrównoważonego rozwoju są skierowane do wszystkich, czyli nie tylko do rządów na całym świecie, ale także społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i środowisk akademickich.

W ramach organizacji LIXIL firma GROHE oparła swoją strategię zrównoważonego rozwoju na celach SDG, wykorzystując je jako główną wytyczną przy podejmowaniu decyzji. Program opiera się na trzech strategicznych filarach: „Globalne warunki sanitarne i higiena”, „Zapewnienie dostępu do wody i zrównoważony rozwój środowiska naturalnego” oraz „Różnorodność i partycypacja”. Każdy z tych filarów przyczynia się do osiągnięcia różnych celów SDG.  

Oto konkretny przykład: celem filaru strategicznego „Zapewnienie dostępu do wody i zrównoważony rozwój środowiska naturalnego” jest osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto z rozwiązań związanych z mieszkalnictwem i stylem życia, a także przez działalność gospodarczą, tym samym radykalnie zmniejszając środowiskowy ślad węglowy pozostawiany przez LIXIL, a więc i przez firmę GROHE. Ten szczególny wysiłek przyczynia się do osiągnięcia poniższych celów: SDG 6 („Czysta woda i warunki sanitarne”), SDG 7 („Czysta i dostępna energia”), SDG 11 („Zrównoważone miasta i społeczności”), SDG 12 („Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”) oraz SDG 13 („Działania w dziedzinie klimatu”).

Przekładając to teoretyczne podejście na działanie na poziomie operacyjnym, firma GROHE osiągnęła już w kwietniu 2020 roku neutralność produkcji pod względem emisji dwutlenku węgla i obecnie, rozszerzając zakres tego działania, ma na celu zapewnienie bezemisyjności wszystkich biur handlowych do 2021 r. Na poziomie produktu zmiany te znajdują odzwierciedlenie w technologiach, np. GROHE Silkmove ES stosowana w bateriach łazienkowych GROHE. Zamiast niepotrzebnie ogrzewać wodę, zimna woda jest dostarczana przy ustawieniu dźwigni w położeniu centralnym. W przypadku rodziny czteroosobowej jest to oszczędność rzędu do 279 kg CO2 i około 260 euro rocznie. Dzięki takiej technologii firma GROHE zapewnia także konsumentom aktywne uczestniczenie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.  

Zapoznaj się szczegółowo ze strategią zrównoważonego rozwoju LIXIL i wieloma sposobami, w jaki LIXIL i GROHE przyczyniają się do osiągania celów SDG.

Chcesz wiedzieć więcej?