W trosce o lepsze jutro

Szkolenia zawodowe dla młodych ludzi

W jaki sposób możemy przeciwdziałać brakowi wykwalifikowanych instalatorów w branży sanitarnej, a jednocześnie dać coś od siebie społeczeństwu i zaoferować młodym ludziom pomyślną przyszłość?  

Odpowiedzią jest GIVE – angielski skrót od "Kształcenie i szkolenie zawodowe dla Instalatorów firmy GROHE". Firma współpracuje z 26 instytucjami w regionie EMENA oferującymi szkolenia zawodowe dla młodych instalatorów, zapewniając w ten sposób uczniom lepszy start w branży sanitarnej.

Program GIVE zapewnia wsparcie szkołom w zakresie stworzenia jednolitego programu szkoleniowego z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia, materiałów szkoleniowych, zakończonego pisemnym egzaminem i uzyskaniem Certyfikatu. Firma GROHE stworzy nowoczesne sale szkoleniowe wyposażone w produkty GROHE i w nich będą organizowane szkolenia dla uczniów prowadzone przez doświadczonych instruktorów technicznych. W trakcie szkoleń uczestnicy przejdą specjalistyczne szkolenie produktowe opracowane przez markę, po ukończeniu którego otrzymają powszechnie uznawany międzynarodowy certyfikat. Ale to nie wszystko. Po zakończeniu kursu uczniowie będą mogli liczyć na wsparcie w znalezieniu pracy, poprzez udział programie stażu studenckiego, pozwalającego na zdobycie doświadczenia zawodowego u jednego z partnerów branżowych GROHE.

Dzięki kontynuacji i współpracy z niemiecką organizacją pozarządową Don Bosco Mondo w ramach programu kształcenia Dual Tech program GIVE pomaga również osobom w wieku od 17 do 25 lat, znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej na Filipinach oraz w Bombaju i Delhi w Indiach, w zdobyciu zawodu specjalisty ds. sanitarnych.

Te intensywne działania szkoleniowe przyczynią się do dalszej poprawy warunków życia wielu lokalnych mieszkańców, ponieważ osoby przeszkolone w zakresie inżynierii sanitarnej będą w stanie stworzyć podstawowe systemy zaopatrzenia, zwłaszcza tam, gdzie rury doprowadzające świeżą wodę, urządzenia sanitarne, środki higieny i opieka zdrowotna są najbardziej potrzebne. Poprzez umożliwienie dostępu do podstawowych warunków sanitarnych, projekt przyczynia się również do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals, SDG) - w szczególności Celu 6 "Czysta woda i urządzenia sanitarne" - a także do pierwszego filaru strategii zrównoważonego rozwoju LIXIL - " Globalne warunki sanitarne i higieniczne" - który ma na celu poprawę warunków życia 100 milionów ludzi poprzez inicjatywy w zakresie warunków sanitarnych i higieny do 2025 r.. Aby przyczynić się do osiągnięcia tych celów, w 2021 r. zostanie otwartych 12 dodatkowych szkół, a w 2022 r. kolejnych 12 – GIVE to prezent dla społeczności od firmy GROHE.