Cradle to Cradle
Dążenie do świata bez odpadów

Odpady to z zasady materiały, które znalazły się w niewłaściwym miejscu. Ponowne wykorzystywanie komponentów, z których wykonany jest dany produkt zamiast ich utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji to przemyślany sposób na rozwiązanie globalnego problemu odpadów i pogłębiającego się deficytu zasobów. W „Globalnym raporcie ryzyka 2021” Światowego Forum Ekonomicznego wskazano, że kryzysy związane z zasobami naturalnymi to piąty pod względem skali wpływu czynnik ryzyka, który stanie się krytycznym zagrożeniem w ciągu najbliższych 5 do 10 lat. Jak do tego doszło? Od lat większość procesów gospodarczych przebiega zgodnie z liniowym modelem take-make-waste, w którym zasoby są pozyskiwane (take), żeby wyprodukować (make) z nich przedmioty, które ostatecznie trafią na śmietnik (waste). Doprowadziło to do nadmiernej eksploatacji zasobów, a ta z kolei wywołała globalny problem odpadów.  

Od modelu liniowego do obiegowego — model gospodarki przyszłości

Nadszedł czas na działanie. Ze względu na globalny problem nadmiernego zużycia zasobów należy zmienić liniowy model gospodarczy take-make-waste. Podejściem zyskującym coraz większą popularność wśród podmiotów dążących do urzeczywistnienia gospodarki o obiegu zamkniętym jest koncepcja projektowania Cradle to Cradle® (C2C). W przeciwieństwie do modelu liniowego, w modelu C2C produkt jest wytwarzany w taki sposób, żeby po zakończeniu jego eksploatacji, poszczególne elementy można było wykorzystać do tworzenia nowych produktów — w ten sposób znacząco zmniejsza się ilość potrzebnych nowych zasobów.  

Loading watson media player

 Droga do produktów z certyfikatem Cradle to Cradle Certified®

Koncepcja C2C to podejście do projektowania inteligentnych produktów, procesów i systemów z uwzględnieniem całego cyklu ich istnienia. Zgodnie z tą koncepcją wszystkie materiały traktuje się jako surowce w zamkniętym cyklu biologicznym lub technicznym. Wprowadza ona rozróżnienie na produkty konsumpcyjne (np. włókna naturalne lub detergenty), które ulegają biodegradacji, oraz produkty usługowe (np. armatura sanitarna), które można rozłożyć na pierwotne materiały. W związku z tym zasoby mogą być ponownie wykorzystywane praktycznie bez końca, co oznacza, że podejście C2C znacznie wykracza poza konwencjonalny recykling produktów. Produkty Cradle to Cradle Certified® są więc oceniane pod kątem wykorzystania w nich materiałów, które są bezpieczne dla środowiska, zdrowia oraz nadają się do recyklingu.1 

W procesie certyfikacji produkt jest oceniany w pięciu kategoriach: wpływu materiału na zdrowie użytkownika, możliwości ponownego wykorzystania materiału, wykorzystania energii odnawialnej, racjonalnego gospodarowania zasobami wody oraz sprawiedliwości społecznej. Każdemu produktowi przypisywany jest następnie poziom realizacji tych kryteriów. Do tej pory certyfikat Cradle to Cradle Certified® otrzymały trzy baterie (GROHE BauEdge w rozmiarze S, GROHE Eurosmart w rozmiarze S, GROHE Eurosmart Kitchen) i zestaw prysznicowy GROHE Tempesta 100. Ponadto produkty z kolekcji GROHE BauEdge i GROHE Eurosmart wzbogacono o technologię SilkMove ES, gdzie ES (energy saving) oznacza „energooszczędność”. Technologia ta zapobiega niepotrzebnemu pobieraniu ciepłej wody — gdy dźwignia baterii znajduje się w pozycji środkowej, dostarczana jest jedynie zimna woda. 


Firma GROHE konsekwentnie stawia na zamknięty obieg materiałów

Zaangażowanie marki GROHE w gospodarkę o obiegu zamkniętym ściśle wiąże się z realizowanym od 20 lat zobowiązaniem do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współczynnik recyklingu odpadów wynoszący 99%, system odbioru zużytych filtrów GROHE Blue oraz nawet 80-procentowy udział mosiądzu z recyklingu w produkcji — wszystko to dowodzi, że firma GROHE stopniowo i konsekwentnie przybliża się do urzeczywistnienia zamkniętego obiegu materiałów. Chociaż armatura łazienkowa ma zazwyczaj długi cykl eksploatacji, marka GROHE nie tylko zabiega o certyfikaty dla kolejnych produktów, ale już teraz planuje rozwiązania w zakresie odbioru demontowanych baterii z certyfikatem C2C w przyszłości.  

(1) Certyfikacja zgodnie z Cradle to Cradle Certified, wersja 3.1. Standard produktu C2C Certified jest uznaną na świecie i opartą na naukowych podstawach oceną bezpieczeństwa, zgodności z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym i odpowiedzialnego podejścia przy projektowaniu i wytwarzaniu materiałów i produktów. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Chcesz wiedzieć więcej?