Loading watson media player

A Glass Of Water With

Gerhard Sturm — Kobiety na kierowniczych stanowiskach

Różnorodność i integracja już wcześniej były częścią trzech filarów odpowiedzialności korporacyjnej LIXIL, ale w kwietniu firma, do której należy również marka GROHE, wzmocniła swoje zaangażowanie i określiła dalsze środki i plany działania na rzecz bardziej inkluzywnej kultury pracy w LIXIL. Zaczynając od celów związanych z równością płci, LIXIL wyznaczył nowe cele dla korporacji:

  • Osiągnięcie proporcji płci 50:50 wśród dyrektorów i managerów do 2030 roku;
  • Osiągnięcie 30% udziału kobiet w kadrze kierowniczej do 2030 roku;
  • Utrzymanie proporcji płci 50:50 dla wszystkich nowo zatrudnionych absolwentów w Japonii; oraz
  • Odzwierciedlenie mieszanki etnicznej Stanów Zjednoczonych w biznesie amerykańskim do 2025 roku.

Ale jakie inicjatywy są podejmowane, aby wspierać kariery kobiet i dlaczego różnorodność jest tak ważna w miejscu pracy? Posłuchaj Gerharda Sturma (Leader Marketing, LIXIL EMENA) i tego, co ma do powiedzenia na temat zdrowej równowagi płci w pracy.

Więcej odcinków

GOW Thomas Fuhr
A Glass Of Water With: Thomas Fuhr
Dr Carsten Romanowski
A Glass Of Water With: Dr. Carsten Romanowski
Caroline Gilles
A Glass Of Water With: Caroline Gilles
Frank Spiekermann
A Glass Of Water With: Frank Spiekermann