Loading watson media player

Szczegóły sesji 

GROHE X Keynote

Eliksir życia

Związek z wodą jest dla naszego gatunku nie do przecenienia. Często wskazuje się, że podobnie jak planeta, którą zamieszkujemy, składamy się głównie z wody. Historia ewolucji, w której jesteśmy najnowszym rozdziałem, rozpoczęła się w morzach. W łonie matki unosimy się w płynie owodniowym. Bez wody nie możemy metabolizować żywności ani transportować tlenu w naszym ciele. Możemy przetrwać bez jedzenia znacznie dłużej niż bez picia. Nasz zewnętrzny związek z wodą jest głęboki i złożony. Nadal woda wyznacza drogę, jaką poruszamy się po naszej planecie. Jest źródłem energii. Jej obecność pozostaje podstawą dla rolnictwa, które nas karmi. Na walczącej z ociepleniem klimatu, wysychającej planecie jest to prawdopodobnie najcenniejszy zasób naturalny, jaki mamy. W swoim wystąpieniu dr Healey chce wyjaśnić ludzką zależność od wody. Przyjrzy się także temu, jak w naszym współczesnym życiu straciliśmy kontakt z wodą, podobnie jak z innymi aspektami świata przyrody. Większa świadomość dotycząca wody i jej życiodajnych właściwości sprawiłaby, że kwestia środowiska znalazłaby się w centrum naszego zbiorowego myślenia.   

Eksperci na scenie 

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Dr Beth Healey

Medical Lead – Blue Abyss

Dr Beth Healey pracuje dla NHS w Wielkiej Brytanii jako lekarka medycyny ratunkowej. Jednocześnie ma swój wkład w badania, których celem jest zrozumienie fizjologii człowieka w ekstremalnych warunkach. Prowadzi je w ramach zespołów wsparcia medycznego i logistycznego w projektach badawczych na Syberii i Grenlandii. Jako medyk była także częścią ekipy badawczej Europejskiej Agencji Kosmicznej w projekcie "Biały Mars". Spędziła wraz z załogą astronautów zimę na Antarktydzie, aby monitorować ich reakcje na ekstremalne zimno, izolację i brak światła słonecznego. To wyzwania, którym trzeba sprostać podczas każdego długiego lotu kosmicznego. Odkrycia jej zespołu są także źródłem informacji potrzebnych do leczenia wielu schorzeń na Ziemi.