Loading watson media player

Szczegóły sesji 

GROHE X Fact Snack

Lojalne relacje z klientami – Usługa jako ekologiczny model biznesowy

Najważniejszą osobą w każdym biznesie jest klient. Jeśli twoi stali klienci zaczynają cię opuszczać,  oznacza to duże kłopoty dla firmy. Wzbudzanie w klientach poczucia lojalności wobec marki staje się priorytetem. Firma produkcyjna taka, jaką jest GROHE, musi działać według koncepcji, która dzieli klientów na typy. Mamy zatem użytkowników końcowych, w przypadku których liczy się ich satysfakcja z korzystania z gotowych produktów. Trzeba jednak przyznać, że większość właścicieli domów, czy też zarządców obiektów lub hotelarzy, nie poświęca zbyt wiele czasu na studiowanie katalogów branżowych w poszukiwaniu najlepszej armatury. Tę pracę zlecają projektantom lub w niektórych krajach swoim instalatorom. Ta ostatnia społeczność zasługuje na naszą szczególną uwagę. Chcemy, żeby polecali nasze produkty swoim klientom. Doreen Radis opowie o wyzwaniach stojących przed instalatorami oraz przedstawi rozwiązania marki GROHE, które mają na celu ułatwienie im pracy. W świecie rosnącej konkurencji, a co za tym idzie coraz bardziej skomplikowanych innowacji produktowych platforma GROHE X może być niezwykle przydatnym narzędziem do rozpowszechniania dokładnych, szczegółowych i aktualnych informacji, a także do umieszczania łatwych do zrozumienia filmów szkoleniowych.  Dostępny niedługo program lojalnościowy GROHE+ będzie zapewniał instalatorowi kontakt z ekspertami marki GROHE, co ułatwi uzyskanie odpowiedzi na istotne pytania. A w czasach globalnego niedoboru wykwalifikowanych instalatorów na rynku pracy, nasz program edukacyjny GROHE GIVE dociera do uczniów kierunków technicznych ze szkół na całym świecie. Tak tworzymy  kolejne pokolenie osób o konkretnych umiejętnościach do pracy w branży sanitarnej. To tylko niektóre ze sposobów, za pomocą których pokazujemy społeczności instalatorów, że rozumiemy ich potrzeby i cenimy ich lojalność. 

Eksperci na scenie 

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Doreen Radis

Leader, CRM & Loyalty, LIXIL EMENA

Doreen od stycznia 2020 roku kieruje zespołem CRM & Loyalty w dziale marketingu. Na swoim stanowisku jest odpowiedzialna za nowy program lojalnościowy dla instalatorów. Jest również liderem w tworzeniu nowego systemu CRM dla marki GROHE. Wcześniej zdobywała 20-letnie doświadczenie w różnych dziedzinach. Na ostatnim stanowisku jako Head of CRM tworzyła programy lojalnościowe dla różnych firm z sektora FMCG. Odpowiadała także za kanał franczyzowy marki telekomunikacyjnej.