Loading watson media player

How To...

Kontrola i wymiana zaworów zwrotnych

Aby zapobiec ryzyku przepływu zwrotnego lub krzyżowego, co najmniej raz w roku należy skontrolować zawory zwrotne w baterii termostatycznej. Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj film z cyklu HOW TO.

Chcesz wiedzieć więcej?