Loading watson media player

Did You Know?

Postawy Europejczyków wobec zrównoważonego rozwoju: Badanie YouGov przeprowadzone na zlecenie marki GROHE daje wgląd w sytuację

Temat zrównoważonego rozwoju zyskał ostatnio większy rozgłos dzięki Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu 2021 (znanej również jako COP26), która odbyła się w dniach od 31 października do 12 listopada w Glasgow w Szkocji. Jako marka, która od dziesięcioleci podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, GROHE stawia kwestie klimatyczne i środowiskowe za swój priorytet. Dlatego też, w okresie poprzedzającym konferencję, marka zleciła firmie YouGov przeprowadzenie reprezentatywnego badania w siedmiu krajach europejskich. Jego celem była ocena stosunku Europejczyków do zrównoważonego rozwoju w polityce, ale także w życiu codziennym. W badaniu wzięło udział łącznie ponad 7000 uczestników z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Danii i Rosji. 

Jakie są kluczowe spostrzeżenia?

Jakie są postawy Europejczyków wobec kryzysu klimatycznego? Jak bardzo ludzie są zadowoleni z polityki klimatycznej i środowiskowej w ich kraju? Ile wart jest dla nich zrównoważony rozwój? To były główne pytania, które zostały uwzględnione w ankiecie przygotowanej na zlecenie marki GROHE. Wykazała ona, że 56 procent wszystkich respondentów wie o odbywającej się Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu 2021. Jeśli chodzi o politykę klimatyczną i środowiskową w ich krajach, większość respondentów (57 procent) była niezadowolona. Opinie różniły się w pytaniu o cel ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5 stopnia Celsjusza w ramach porozumienia paryskiego z 2015 roku: 47 procent respondentów jest przekonanych, że nie zostanie on osiągnięty.

Jakie jest przeciętne nastawienie do kupowania ekologicznych produktów?

Co jest ważniejsze przy zakupie produktu? Czy musi on być ekologiczny, czy też w ostatecznym rozrachunku niska lub wysoka cena ma większe znaczenie niż inne cechy produktu? Według badania 53 procent respondentów stwierdziło, że cena produktu jest ważna, podczas gdy 32 procent zwraca większą uwagę na zrównoważony rozwój. Jeśli chodzi o cechy, które powinien posiadać nowy produkt, główne powody zakupu to: oszczędność plastiku (54%), zmniejszenie odpadów (53%) i oszczędność energii (51%) Co jest ważniejsze przy zakupie produktu? Czy musi on być zrównoważony, czy też w ostatecznym rozrachunku cena pokonuje inne cechy produktu? Według badania 53 procent respondentów stwierdziło, że cena produktu jest ważna, podczas gdy 32 procent zwraca większą uwagę na zrównoważony rozwój. Jeśli chodzi o cechy, które powinien posiadać nowy produkt, główne powody zakupu to oszczędność plastiku (54%), oszczędność odpadów (53%) i oszczędność energii (51%) - wszystkie te cechy przyczyniają się do bardziej świadomej konsumpcji.

Różne kraje, różne zwyczaje: Jakie były największe różnice kulturowe, jeśli chodzi o postawy wobec zrównoważonego rozwoju?

Badanie wykazało, że Duńczycy mają najwyższą świadomość dotyczącą sposobów zmniejszenia emisji CO2 podczas procesu zakupu produków. W Rosji kwestie klimatyczne są znacznie ważniejsze dla ludzi mieszkających na wsi niż dla mieszkańców miast. Podczas gdy Niemcy zwracają największą uwagę na unikanie odpadów, zwłaszczaodpadów plastikowych, Francuzi są tymi, którzy zwracają największą uwagę na ekologiczny aspekt produktu podczas podejmowania decyzji o zakupie. Jeśli chodzi o cel zmniejszenia ocieplenia klimatu o 1,5 stopnia Celsjusza, Brytyjczycy wraz z Francuzami i Holendrami są najbardziej pesymistycznie nastawieni i sądzą, że może on nie zostać osiągnięty. Jeśli chodzi o krajową politykę klimatyczną, najbardziej niezadowoleni są Włosi. Odpowiadając na pytanie, kto powinien mieć największy wpływ na transformację zrównoważonego rozwoju, Holendrzy są najbardziej przekonani, że firmy mają tu swój obowiązek.

Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na transformację w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju?

Według respondentów, najważniejszymi czynnikami wpływającymi na transformację w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju są regulacje rządowe (37 procent), działania firm (27 procent) oraz ich własne, indywidualne działania (21 procent). Patrząc na aspekt działań firm, marka GROHE, jak również LIXIL już od wielu lat są proaktywnymi podmiotami w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firma GROHE jest zaangażowana w zrównoważony rozwój od 2000 roku. Marka LIXIL wcześnie położyła fundamenty pod neutralną dla klimatu i oszczędzającą zasoby gospodarkę obiegową w całym swoim łańcuchu wartości. Marka realizuje ją dzięki innowacjom, takim jak produkty z certyfikatem Cradle-to-Cradle®, które wykorzystują dostępne materiały i nie zużywają nowych zasobów. Przedsiębiorstwa są ważnym motorem transformacji w kierunku przyszłości, w której planeta się regeneruje i - jak pokazują wyniki ankiety - są również tak postrzegane.

Jakie plany ma marka GROHE?

Mając na uwadze wyniki ankiety YouGov, marka GROHE jest pełna zapału do rozszerzenia neutralności pod względem emisji CO2 na swój własny łańcuch dostaw i całkowitego wyeliminowania plastiku jednorazowego użytku. Podczas gdy firma GROHE już od 2020 roku produkuje w sposób neutralny pod względem emisji CO2, marka kontynuuje redukcję swojego śladu węglowego w przyszłości. Na przykład, w zakładzie produkcyjnym GROHE w Hemer powstaje obecnie nowy park solarny. Ponadto, marka GROHE wyeliminowała do tej pory 34 miliony plastikowych opakowań i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest wyeliminowanie plastiku ze wszystkich opakowań swoich produktów wiosną 2022 roku.

Więcej odcinków

WTD
Did You Know: World Toilet Day 2021
Thermostats
Did You Know: Baterie termostatyczne
GROHE_Tipp1_Regenwasser
Did You Know: Dzień długu ekologicznego 2021
GROHE History_building GROHE Armaturen_with workforce
Did You Know: Historia firmy GROHE