GROHE X Podcast – Společně za udržitelnost

Epizoda č. 6: Florian Titze a Marcella Hansch vedou vzrušující rozhovor na téma „Co je to biodiverzita a jak je důležitá pro náš každodenní život?“

V tomto šestém díle se Florian Titze ze Světového fondu na ochranu přírody (WWF) v Německu podělil s moderátorkou podcastu Marcelou Hansch, generální ředitelkou nadace everwave, o své postřehy k otázce „co je to biodiverzita a jak je důležitá pro náš každodenní život?“

Podle Organizace spojených národů hrozí vyhynutí jednomu milionu z přibližně 8 milionů druhů rostlin a živočichů na světě. Velikost populací savců se snížila v průměru o 68 %. Velmi znepokojivá fakta, zejména s ohledem na to, že biodiverzita je základním předpokladem života na Zemi. Jak ale můžeme tomuto drastickému vývoji čelit?

Moderátorka Marcella Hansch, generální ředitelka nadace everwave, si k této otázce přizvala Floriana Titzeho, a společně vytvořili šestou epizodu podcastu Together for Sustainability. Florian je vedoucím politickým poradcem pro mezinárodní politiku v oblasti biologické rozmanitosti ve Světovém fondu na ochranu přírody (WWF) v Německu, což z něj činí skutečného odborníka v této široké oblasti. Podává ucelený pohled na to, co je to biodiverzita, jak ji ovlivňuje změna klimatu, a z první ruky popisuje loňskou konferenci OSN o biodiverzitě v kanadském Montrealu, které se aktivně účastnil.

Poznejte význam naší „sítě života“ a zjistěte, jak může každý z nás přispět k zachování biologické rozmanitosti.

O podcastu

Podcast Together For Sustainability se zabývá společným úsilím, které má pozitivní dopad na klimatickou změnu a čerpání přírodních zdrojů. Řada odborných hostů představí témata, jako je voda, zdroje, oběhové hospodářství a udržitelné budovy, a ukáže, že řešení spočívá právě ve společném úsilí.

Moderátor

GROHE X Podcast: Together For Sustainability
GROHE X Podcast: Together For Sustainability

Marcella Hansch

CEO, everwave foundation

Marcella, vystudovaná architektka, se již léta věnuje zdravým oceánům a řekám. Zatímco její nadace klade důraz na environmentální vzdělávání, sociální byznys everwave chce čistit řeky a chránit moře před plasty prostřednictvím čisticích technologií. GROHE podporuje everwave od roku 2019.

Moderátor

Florian Titze
Florian Titze

Florian Titze

Hlavní politický poradce pro mezinárodní politiku v oblasti biologické rozmanitosti ve WWF Německo

Florian Titze je vedoucím poradcem pro mezinárodní politiku v oblasti biologické rozmanitosti ve Světovém fondu na ochranu přírody (WWF) a odborníkem na mezinárodní politiku se zaměřením na životní prostředí, klima a udržitelný rozvoj. Před nástupem do WWF pracoval v OSN a na Stálé misi Malty při OSN. Florian získal magisterský titul v oboru politologie.

Zajímá vás udržitelnost ve společnosti GROHE? Spojte se s námi.

Melanie Vrenegor
Melanie Vrenegor

Melanie Vrenegor

Senior Communications Manager Sustainability

+49 211/9130 3030

Další epizody