GROHE X Podcast – Společně za udržitelnost

Epizoda č. 4: Prof. Dr. Thomas Dohmen a Marcella Hansch hovoří na téma, jak udržitelné poslání firmy působí jako magnet na mladé odborníky

Stále se opakuje otázka, na základě čeho se mladí absolventi při hledání práce rozhodují pro konkrétní firmu. Je tím důvodem udržitelnost? Působí jako magnet pro mladé profesionály? Nebo snad existuje souvislost mezi povahovými rysy a preferencemi při hledání zaměstnání?  

Ve čtvrtém díle podcastu Together for Sustainability se zabýváme právě těmito otázkami. Náš host, Prof. Dr. Thomas Dohmen z univerzity v Bonnu a Maastrichtu, hovoří s hostitelkou podcastu Marcelou Hanschovou, generální ředitelkou nadace everwave, o své nedávno publikované studii o tom, jak udržitelná mise společnosti ovlivňuje zájemce o zaměstnání.  

Dozvíte se například, zda ženy přikládají větší význam sociálním a udržitelným otázkám než muži, a proč je také nesmírně důležitá architektura kanceláře a pracoviště.  

Výzkum, kterého se zúčastnilo přibližně 1 500 nizozemských studentů magisterského studia, ukazuje, jak by firmy mohly snadněji získávat mladé odborníky a proč jsou lidé s altruistickou a společenskou osobností přitahováni zejména firmami, které se angažují v oblasti společnosti nebo ochrany klimatu.  

O podcastu

Podcast Together For Sustainability se zabývá společným úsilím, které má pozitivní dopad na klimatickou změnu a čerpání přírodních zdrojů. Řada odborných hostů představí témata, jako je voda, zdroje, oběhové hospodářství a udržitelné budovy, a ukáže, že řešení spočívá právě ve společném úsilí.

Moderátor

GROHE X Podcast: Together For Sustainability
GROHE X Podcast: Together For Sustainability

Marcella Hansch

CEO, everwave foundation

Marcella, vystudovaná architektka, se již léta věnuje zdravým oceánům a řekám. Zatímco její nadace klade důraz na environmentální vzdělávání, sociální byznys everwave chce čistit řeky a chránit moře před plasty prostřednictvím čisticích technologií. GROHE podporuje everwave od roku 2019.

Moderátor

Podcast4
Podcast4

Prof. Dr. Thomas Dohmen

Bonnská univerzita a Maastrichtská univerzita

Thomas Dohmen je profesorem aplikované mikroekonomie na Bonnské univerzitě a mluvčím ECONtribute: Markets & Public Policy, iniciatvy financované v rámci německé strategie ekonomického rozvoje. Je také profesorem vzdělávání a trhu práce na Fakultě obchodu a ekonomie Maastrichtské univerzity. Vystudoval ekonomii na Maastrichtské univerzitě, kde v prosinci 1998 získal magisterský titul v oboru ekonomie a v květnu 2003 doktorský titul. Je také držitelem magisterského titulu v oboru ekonomie na univerzitě ve Warwicku (Anglie).

Zajímá vás udržitelnost ve společnosti GROHE? Spojte se s námi.

Melanie Vrenegor
Melanie Vrenegor

Melanie Vrenegor

Senior Communications Manager Sustainability

+49 211/9130 3030

Další epizody