Řekněte plastům sbohem

Iniciativa Less Plastic společnosti GROHE pro řešení plastové krize

Voda je jádrem našich obchodních aktivit, proto je pro nás ve společnosti GROHE samozřejmostí pečovat o každou kapku tohoto vzácného zdroje a zavázat se k poskytování čisté vody po celém světě. Z tohoto důvodu společnost GROHE v roce 2018 zahájila iniciativu Less Plastic, jejímž cílem je řešit globální problém plastového odpadu. GROHE se snaží řešit problém plastového odpadu z různých úhlů pohledu pomocí třístupňového přístupu.

Loading watson media player

Usilujeme o lepší produkt: Obaly s méně plasty

Společnost GROHE si stanovila cíl přejít v roce 2018 na zcela bezplastové obaly. Ukázalo se, že tato cesta je vzhledem k možnostem balení, které jsou v současné době k dispozici, a k nastavení současných recyklačních mechanismů nepřetržitá. Přesto se společnosti GROHE podařilo na jaře 2022 dosáhnout významného milníku. Zavedením obalů s nižším obsahem plastů pro své výrobky by společnost mohla ze svých obalů odstranit všechny zbytečné plasty.

• 37 milionů plastových kusů lze ročně ušetřit odstraněním všech zbytečných plastů z obalů výrobků GROHE.

• 26 tun plastových sáčků lze ušetřit, pokud pokud použijeme součástku instalačního systému GROHE Rapid jako obal pro další součástky.

• Nové inovace: Namísto expandovaného polystyrenu nebo balicí fólie se používají nové možnosti, například vložky z lisované buničiny.

Společnost GROHE se zavázala k neustálému zlepšování a reflexi a zaměřuje se na konkrétní kroky, využívání aktuálně dostupných řešení a neustálou práci na lepších řešeních.

Jen znečištění moří plasty se od roku 1980 zvýšilo desetkrát

Eliminace plastových lahví doušek po doušku

Umožňujeme zákazníkům předcházet vzniku odpadu z plastových lahví v jejich každodenním životě: Kuchyňský systém GROHE Blue nabízí neperlivou, jemně perlivou a perlivou vodu přímo z kuchyňské baterie – filtrovanou a ochlazenou na optimální teplotu.

• 800 jednorázových plastových lahví může čtyřčlenná rodina ročně ušetřit díky systému GROHE Blue.*

• Maximální pohodlí a komfort: Díky systému zásobování vodou odpadá nutnost vyčerpání zásob vody a cestování do supermarketu na poslední chvíli. To šetří nejen plast, ale také čas, vodu** a emise CO2***.

• Míříme ke světu bez odpadu: Filtry GROHE Blue našeho dodavatele BWT mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Bronze. GROHE sesbírané, použité filtry odevzdá výrobci, společnosti BWT, která je dokáže recyklovat až z 99 %.

GROHE Blue Home: Ekologická spotřeba vody jediným stisknutím tlačítka

GROHE a everwave: Spolupráce, která je hnací silou transformace

Společnost GROHE podporuje everwave, německý sociální start-up působící v celém regionu EMENA, který si dal za cíl chránit oceány před plastovým odpadem. Mezioborový tým vědců, inženýrů a mořských biologů, který vyvíjí technologie aktivního a pasivního čištění řek pro zachycení odpadu dříve, než znečistí oceány.

Spolupráce však zdaleka přesahuje rámec finanční podpory: Společnosti GROHE a everwave upozorňují veřejnost na problém plastů a zvyšují tak povědomí o udržitelnějším způsobu života. Například Marcella Hansch se zúčastnila našeho prvního Dne kuchyní GROHE.

Kromě toho jsou však do partnerství aktivně zapojeni i zákazníci společnosti GROHE: V rámci kampaně „Vyrobeno pro vaši vodu“ dostali možnost přímo přispět k čistšímu životnímu prostředí a zároveň eliminovat jednorázové plastové lahve ze svého každodenního života, když si koupí kuchyňský systém GROHE Blue. Za každý zakoupený produkt GROHE Blue v období od 1. srpna do 31. prosince 2021 společnosti GROHE a everwave sesbíraly 1 kilogram odpadu z vodní nádrže Bočac v Bosně a Hercegovině pomocí lodi everwave CollectiX. Úklid proběhl v polovině února a z jezera bylo odstraněno celkem 30 tun odpadu.

Bosnia
People, Places & Events: Společně za budoucnost bez plastů
Everwave in Italy
People, Places & Events: Inovace pro řešení problému jednorázových plastů
* Německá ekologická iniciativa (DUH) https://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen/
** „Skutečná spotřeba vody při výrobě vody pitné: případ Itálie“, Journal of Environmental Management 92 (2011).
*** „Uhlíková stopa pro zásobování pitnou vodou prostřednictvím systému Grohe Blue ve srovnání s minerální vodou“, Tim Schroeder, Prof. Dr. Jutta Geldermann, Univerzita Georga Augusta v Göttingenu (2014)

Máte zájem o další informace?