Loading watson media player

Podrobnosti přednášky

GROHE X Panelová diskuse

Planeta v nouzi – Jak stavět pro udržitelný zítřek?

Stavebnictví se ocitá v centru všech diskusí o udržitelnosti z toho prostého důvodu, že se na něm podílí přibližně polovinou celosvětové těžby zdrojů. Protože je tak velkou součástí problému, má zásadní význam pro jakékoli možné řešení. Vzhledem k obrovskému rozsahu tohoto problému je jasné, že změna bude muset být mnohostranná. Obecně řečeno, projektanti a architekti budou muset rozšířit své vize, dodavatelé a inženýři budou muset provést revoluci v materiálech a metodách a tvůrci politik budou zodpovědní za vytvoření účinných regulačních a certifikačních systémů.Pro dnešní přednášku jsme shromáždili odborníky, kteří jsou schopni poskytnout informované názory ze všech těchto úhlů pohledu. Jejich zkušenosti z různých oborů by jim měly umožnit vytvořit realistický obraz toho, jak budou vypadat a vznikat budovy budoucnosti. Zdá se, že v oblasti architektury a designu bude muset dojít k celkové změně uvažování. Jak to bude vypadat? A podaří se díky alternativním stavebním metodám a důrazu na optimalizaci zdrojů a oběhové hospodářství dosáhnout potřebných úspor?

Přednášející odborníci

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Gerhard Sturm

Leader, Commercial Development, LIXIL EMENA

Gerhard nastoupil do společnosti GROHE v roce 2016 na pozici marketingového ředitele a v předchozích dvou desetiletích získal zkušenosti v marketingových a manažerských pozicích u předních světových značek. Má na starosti všechny aspekty marketingových operací společnosti GROHE, od produktového portfolia až po prodejní akce. Je proto klíčovým aktérem, který se podílí na prosazování udržitelné transformace portfolia společnosti GROHE.

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Thomas Rau

Architekt, zakladatel společnosti Turntoo

Amsterdamský architekt Thomas Rau je známý svým odvážným myšlením a inovacemi. Lidstvo považuje za dočasnou přítomnost na naší planetě, kterou je však třeba usnadnit promyšleným designem. Architektura může být pro Thomase rozhraním mezi námi a přírodním světem, který obýváme. Stojí v čele současné debaty o udržitelnosti a obnovitelných zdrojích v architektuře.

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Anna-Vera Deinhammer

Vedoucí oddělení mezinárodních záležitostí a obcí, ÖGNI

Dr. Anna-Vera Deinhammer je odbornicí na ekologické stavebnictví a oběhové hospodářství. Jako ředitelka pro cirkulární města a regiony v rakouském Fóru pro cirkulární ekonomiku a také ve své funkci v rakouské radě pro udržitelné budovy ÖGNI se zaměřuje na vytváření zdravého a obyvatelného zastavěného prostředí. Je zastánkyní přístupu „quadruple helix“ k plánování a životnímu prostředí, který spojuje perspektivy obchodu, vědy, občanské společnosti a politiky.

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Paulina Bohdanowicz-Godfrey

Senior Director pro energetiku a životní prostředí – Evropa, Střední východ a Afrika

Paulina Godfrey se stará o část „E“ ze skóre ESG, které vyjadřuje udržitelnost firmy, pro řetězec hotelů Hilton v regionu EMEA. Vypracovává strategické plány udržitelnosti, podporuje odpovědné chování a inovace v oblasti účinného využívání zdrojů a soběstačnosti. Paulina zajišťuje soulad při implementaci strategie ESG sítě hotelů Hilton, stará se o transparentnost a správu výkazů a zároveň poskytuje přidanou hodnotu všem akcionářům a podílníkům. Současně připravuje celou firmu na přechod k uhlíkově neutrálnímu provozu. Její vášní je rozvíjet a motivovat lidi tak, aby se každý jednotlivec stal nadšeným ambasadorem udržitelného rozvoje. Paulina je spoluautorkou studie „Responsible Hospitality: Theory and practice“ (Teorie a praxe odpovědného pohostinství).

Moderuje

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Yasmine Blair

Moderátorka

Yasmine se narodila v Los Angeles a jako dítě se přestěhovala do matčina rodného města, Vídně. Svou televizní kariéru zahájila v roce 2006 a v roce 2009 se přestěhovala do Berlína. Uvádí řadu živých pořadů a firemních programů a zároveň pracuje jako překladatelka a koučka.