Loading watson media player

Podrobnosti přednášky

GROHE X Přednáška

Když se led mění ve vodu

Tématem Børge Ouslanda je změna klimatu. Tato dnes již přežitá a poněkud otřepaná fráze však nevystihuje dramatičnost toho, čeho byl Børge svědkem – a o čem vám chce vyprávět. Celý život strávil v nejodlehlejších a nehostinných oblastech naší planety, kde pozorně sledoval změny životního prostředí způsobené globálním oteplováním a jejich dopady na lidi a zvířata, kteří tam žijí. Jeho snaha podat svědectví o tom, co nazývá „jedinou obyvatelnou planetou, o které víme, že existuje“, v okamžiku jejího ohrožení, dodává jeho příběhům naléhavost. Pokud mu na tom tolik záleží a vystaví se takovému nebezpečí, aby rozšířil své znalosti, nemělo by nám na tom záležet natolik, abychom jednali? 

Børge realisticky hodnotí způsobené škody a nebezpečí, kterým čelíme. Nepropadá však panice. Jeho práce, kterou nás upozornil na dopady klimatických změn, je jistě varováním. Pokud však vyslyšíme varování a budeme se jím řídit, pak je tu jistá naděje…

Přednášející odborníci

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Børge Ousland

Polární badatel a klimatický aktivista

Børge je posledním z dlouhé řady neohrožených objevitelů, kteří jsou ve svém rodném Norsku oslavováni jako národní hrdinové. Zdá se, že neexistuje extrémní prostředí, které by ve své snaze lépe porozumět naší planetě nechtěl přijmout. Jeho poslední expedice se týkala zimního putování Arktidou s cílem pozorovat vliv oteplování planety na polární ledové kry. Časopis National Geographic ji označil za „nejodvážnější polární expedici moderní doby“.