Loading watson media player

Podrobnosti přednášky

GROHE X Fact Snack

Vztahy s loajálními zákazníky – Servis jako udržitelný obchodní model

Nejdůležitější osobou v každém podniku je zákazník. Pokud vás vaši stálí zákazníci začnou opouštět, má vaše firma velké problémy. Z toho vyplývá, že prioritou musí být podpora loajality zákazníků vůči vaší společnosti. Pro výrobní firmu, jako je GROHE, je však samotný koncept zákazníka rozdělen. Máme své koncové uživatele, pro jejichž spokojenost jsou naše produkty vytvářeny. Musíme si však přiznat, že většina majitelů domů, správců objektů nebo hoteliérů netráví mnoho času studiem obchodních katalogů, aby si vybrali ty nejlepší sanitární produkty. Tuto práci zadávají svým instalatérům. A právě o tuto komunitu musíme pečovat, pokud chceme, aby naše produkty doporučovala svým klientům.Ve své prezentaci se Doreen Radis bude zabývat problémy, s nimiž se potýkají instalatéři, a nastíní některé způsoby, kterými se jim jako značka snažíme usnadnit život. Ve světě rostoucí konkurence, a tedy i stále složitějších informací o produktech, je platforma GROHE X neuvěřitelně užitečným nástrojem pro šíření přesných, podrobných a včasných informací, stejně jako pro umístění přehledných výukových videí o široké škále produktů. Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce jsou pod tlakem, náš věrnostní program GROHE+ zajišťuje, že instalatér má kontakt na společnost GROHE, která mu vždy odpoví. V době celosvětového nedostatku kvalifikovaných pracovníků, který postihuje řemeslníky všude na světě, oslovuje náš vzdělávací a školicí program GIVE studenty technických oborů po celém světě a vytváří novou generaci kvalifikovaných instalatérů.To jsou jen některé ze způsobů, kterými dáváme komunitě instalatérů najevo, že chápeme jejich postavení, že nám na něm záleží a že si vážíme jejich loajality.

Přednášející odborníci

GROHE X Summit 2023
GROHE X Summit 2023

Doreen Radis

Leader, CRM & Loyalty, LIXIL EMENA

Doreen Radis vede tým CRM a věrnostního programu v oddělení marketingu od ledna 2020. Ve své funkci je zodpovědná za nový program certifikovaných instalatérů. Je také pověřena vytvořením nového dlouhodobého CRM systému pro značku GROHE. Předtím získala 20 let zkušeností v různých oblastech. Na své poslední pozici vedoucí oddělení CRM vytvářela věrnostní programy pro různé společnosti v odvětví rychloobrátkového zboží. Předtím měla na starosti franšízový kanál jedné telekomunikační značky.