Did You Know?

Zvuky vody

Kdo by si pomyslel, že voda může mít tak velký vliv na našI psychiku? Zvuky vody mohou ovlivnit vnímání a zdraví člověka, od relaxace přes zbavení se stresu až po zpomalení srdečního tepu.

Kreativita ve sprše

Nejlepší nápady často přicházejí právě ve sprše. Je to pravda, nebo mýtus?Studie skutečně ukazují, že tento jev není mýtus. I řecký matematik Archimedes měl jednu ze svých nejlepších inspirací při koupeli. Jeho vítězné zvolání „Heuréka!“ je dodnes velmi známé.

Loading watson media player

Vraťme se zpět v čase...

Tento efekt lze vysvětlit evolucí a vede zpět do doby, kdy jsme byli primáty. Tehdy náhlé, hlasité a neobvyklé zvuky znamenaly nebezpečí, zatímco přirozené zvuky naopak nebezpečí neznamenaly. Křik například signalizoval přítomnost divokého zvířete a vyděsil i ty, kteří spali. I dnes se lidé častěji budí nepravidelným rušením, například zvoněním telefonu, než pravidelným hlukem, například zvukem z dálnice.

 

Voda jako trend

Objev tohoto efektu se nyní stal dokonce obrovským trendem, jak je vidět z mnoha aplikací, které jej přijaly. Například aplikace Sleep Cycle, která měří spánkový rytmus, přehrává uklidňující zvuky na pozadí. Spotify a YouTube nabízejí také mnoho hodin dlouhých skladeb a playlistů, které obsahují zvuky vody a mají pomáhat při usínání nebo zvyšování koncentrace.

Součástí trendu ASMR je přitom mimo jiné i zvuk vody. Autonomní smyslová střední reakce popisuje fenomén prožitku lechtání, příjemného pocitu, který může být vyvolán zvuky nebo jinými smyslovými podněty. Od roku 2014 je na internetu k dispozici stále více videí a zvukových nahrávek, které mají tento příjemný pocit navodit. Patří mezi ně například šepot, křupání štěrku, šustění papíru, klepání prstů a samozřejmě nejrůznější zvuky šplouchání vody.

Zvuky vody a městské oblasti

Zachovává si však voda svůj pozitivní účinek v kombinaci s jinými hlasitými zvuky? Experimenty se provádějí v městských oblastech, protože hluk z dopravy je v těchto oblastech předem naprogramován. Někteří výzkumníci si kladou otázku: Mohou příjemné zvuky vody neutralizovat nepříjemné zvuky dopravy?

Odpověď zní jednoznačně ano! I to je do jisté míry možné. Koneckonců, čím příjemnější je šplouchání, tím příjemnější je celková situace.

Potápěčský reflex

A to zdaleka není jediná vlastnost: kontakt s vodou má na člověka také pozitivní vliv. Říká se mu „potápěčský reflex“ a lze ho pozorovat zejména u novorozenců. Jakmile se pokožka obličeje ponoří pod vodu, zastaví se dýchání, zpomalí se srdeční tep a zcentralizuje se krevní oběh. Tato reakce je vyvolána stimulací tzv. parasympatického nervového systému v lidském nervovém systému. Tím se snižuje přísun kyslíku do orgánů důležitých pro přežití, takže můžeme zůstat pod vodou déle. Tento účinek se dokonce používá speciálně na pomoc při záchvatech paniky.

Při této proceduře se obličej postříká vodou nebo se na několik sekund ponoří do misky s vodou, aby se zpomalil srdeční tep. Při vznášení na vodní hladině se také zpomalují aktivnější mozkové vlny a mozkové vlny theta umožňují meditativní stav klidu.

Ať se podíváte kamkoli, voda nás stále překvapuje svými působivými účinky na naše smysly. Je nejen nezbytná pro život, ale svým vlivem na smysly také zásadně přispívá ke zdraví a pohodě.

Další epizody

Touchless Faucets
Did You Know: Bezdotyková technologie
Stock picture_work on laptop
Did You Know: Digitální revoluce
Stock picture_coins
Did You Know: 5 důvodů, proč šetřit vodou
Stock picture Masks
Did You Know: 5 tipů, jak snížit množství plastového odpadu