Did You Know?

5 důvodů, proč šetřit vodou

Loading watson media player

Podle Světového ekonomického fóra je nedostatek vody jedním z pěti globálních rizik a postihuje již čtvrtinu světové populace (1). Existuje mnoho důvodů, proč by měl každý člověk tento vzácný zdroj chránit.

Věděli jste, že...

...průměrný občan EU spotřebuje 5011 litrů vody denně?

Z těchto 5011 litrů je pouze 23 litrů použito pro úkoly v domácnosti. Zbytek vodní stopy připadá na každodenní spotřebu potravin a energie. A tato spotřeba se s rostoucím příjmem neustále zvyšuje.

A věděli jste, že....

...že pouze 2,5 % vody na Zemi tvoří sladká voda, zatímco 97,5 % je slaná voda? Z těchto 2,5 % sladké vody je pouze 0,3 % snadno přístupných. Zbytek je částečně zachycen v polárním ledu a je těžko dostupný.

Pitné vody je samo o sobě dost pro všechny lidi na Zemi. Nerovnoměrné rozdělení vody však způsobuje její nedostatek pro půl miliardy lidí. Tento nedostatek vody, nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po sladkovodních zdrojích, je třeba brát velmi vážně. Vzhledem ke změně klimatu a rostoucí poptávce po vodě se očekává, že nedostatek vody bude narůstat. Je to obecně znepokojující problém, protože může také narušit dodávky energie do domácností a podniků.

 Lidé bohužel často podceňují svou moc při šetření vodou, protože nevidí, že se jich to osobně týká. Ale je to tak.

Neměli bychom se tedy všichni snažit šetřit vodou?

Zde je 5 důvodů, proč šetření vodou pozitivně ovlivňuje vás i vaše okolí:

1. Úspora vody znamená úsporu energie

Velká část spotřebované pitné vody se předem ohřívá. Kromě toho se ohřívá i voda používaná ke sprchování, koupání a mytí. Tento proces ohřevu je energeticky náročný, což znamená, že úspora teplé vody šetří energii i peníze. 
A to se netýká jen vašeho domova. Energie se spotřebovává také na čerpání a čištění vody, než se dostane do domu. Šetřením vodou obecně lze tedy ušetřit ještě více emisí.

2. Odpadní voda znečišťuje životní prostředí

Znečišťující látky jsou často vyplavovány do životního prostředí s odpadní vodou. Proto je také důležité nesplachovat chemický odpad do záchodu nebo do kanalizace.

3. Odebíráme vodu rostlinám a poškozujeme půdu

Třetím důvodem, proč šetřit vodou, je, že naše rozsáhlá spotřeba vody odebírá vodu rostlinám. To způsobuje jejich usychání a poškozuje přirozenou rovnováhu půdy.

4. Výrobky spotřebovávají mnohem více vody, než si myslíme

Čtvrtý důvod, proč šetřit vodou, se netýká naší osobní spotřeby vody. Místo toho odráží naši nepřímou spotřebu vody prostřednictvím spotřeby výrobků. Vezměme si jako příklad láhev na vodu. Jen na výrobu litrové láhve je potřeba sedm litrů vody! Pitím vody z kohoutku tedy nejen šetříte vodu, ale také snižujete emise CO2, které by vznikly při výrobě vody v lahvích. A pokud nechcete používat nefiltrovanou vodu z kohoutku, GROHE Blue nabízí dobrou alternativu. Umožňuje proměnit vodu z kohoutku na chlazenou, filtrovanou, neperlivou, jemně perlivou nebo perlivou - to vše z jediného kohoutku.

5. Úspora vody znamená úsporu peněz

U tohoto pátého a posledního důvodu je princip jednoduchý. Čím méně vody spotřebujete, tím méně budete muset na konci měsíce zaplatit. Šetřením vodou po dobu několika měsíců tak můžete ušetřit spoustu peněz!

Slyšeli jste někdy o „virtuální vodě“?

Většina naší spotřeby vody vychází z určitého zboží, které dovážíme. Jedná se o tzv. virtuální vodu, která je pro nás jako spotřebitele neviditelná. Přesněji řečeno, virtuální voda je voda, která se používá při výrobě a přepravě výrobků. Proto má velký vliv i to, že si vědomě vybíráme zboží, které kupujeme.

Co ale ještě můžeme udělat pro úsporu vody? A jaké řešení nabízí společnost GROHE?

Naštěstí existuje mnoho jednoduchých věcí, které můžeme udělat, abychom zabránili plýtvání vodou. Šetřit vodou můžeme začít chytrými rozhodnutími v domácnosti. Například v Německu se většina vody používá ke koupání, sprchování a osobní hygieně a poté ke splachování na toaletě.

Pouhým zavřením kohoutku při čištění zubů, zdržením se dlouhého sprchování a praním prádla jen v nezbytných případech můžeme ušetřit spoustu vody. 

GROHE EcoJoy je příkladem chytré technologie, která řeší problém plýtvání vodou. Všechny výrobky GROHE EcoJoy jsou důsledně navrženy tak, aby šetřily vodu a energii, a tím i cenné zdroje. Její vestavěný speciální perlátor omezuje průtok a snižuje spotřebu vody až o 50 %, aniž by to bylo na úkor plného zážitku z vody. Perlátor zajišťuje stejné vnímání objemu vody jako u běžných baterií. 

 

 

Další epizody

Stock picture_work on laptop
Did You Know: Digitální revoluce
Touchless Faucets
Did You Know: Bezdotyková technologie
Stock picture_raindrops on water
Did You Know: Zvuky vody
Stock picture_building with greenery
Did You Know: Biofilní design

Zajímá vás více?