Loading watson media player

Did You Know?

Evropský postoj k udržitelnosti: Průzkum společnosti YouGov jménem společnosti GROHE dává představu.

Téma udržitelnosti nedávno získalo zvýšenou pozornost díky konferenci OSN o změně klimatu 2021 (známé také jako COP26), která se konala od 31. října do 12. listopadu ve skotském Glasgow. Jakožto značka, která po desetiletí prosazuje udržitelnou činnost, jsou pro společnost GROHE otázky klimatu a životního prostředí zásadní. Značka proto před konferencí zadala společnosti YouGov reprezentativní průzkum v sedmi evropských zemích – hodnotící evropské postoje k udržitelnosti v politice, ale i každodenním životě. Celkově se průzkumu zúčastnilo více než 7 000 účastníků z Německa, Itálie, Spojeného království, Nizozemska, Francie, Dánska a Ruska. 

Jaká jsou některá z klíčových zjištění?

Jaký je postoj Evropanů ke klimatické krizi? Jak jsou lidé spokojeni s klimatickou a environmentální politikou ve své zemi? Jakou hodnotu pro ně má udržitelnost? To byly hlavní otázky, na které se zaměřil průzkum společnosti GROHE. Ukázalo se, že 56 procent všech respondentů vědělo o konání konference OSN o změně klimatu v roce 2021. Pokud jde o politiku v oblasti klimatu a životního prostředí v příslušných zemích, většina respondentů (57 procent) nebyla spokojena. Názory se lišily, pokud jde o stanovený cíl 1,5 stupně dle Pařížské dohody z roku 2015: Že tento cíl nebude splněn, si je jisto 47 procent dotázaných.

Jaký je průměrný postoj k nákupu udržitelných produktů?

Co je důležitější při nákupu produktu? Musí být tento produkt udržitelný nebo nakonec rozhodne cena nad ostatními vlastnosti produktu? Podle průzkumu, 53 procent respondentů uvedlo, že cena výrobku je důležitá, zatímco 32 procent věnuje větší pozornost udržitelnosti. Při pohledu na vlastnosti, které by nový výrobek měl mít, jsou hlavními důvody nákupu úspora plastů (54 procent), úspora odpadu (53 procent) a úspora energie (51 procent) – to vše ve všech vlastnostech, které přispívají k uvědomělejší spotřebě výrobku.

Různé země, různé zvyky: Jaké byly největší kulturní rozdíly, pokud jde o postoje k udržitelnosti?

Studie zjistila, že Dánové mají nejvyšší povědomí o úspoře emisí CO2 během procesu nákupu. V Rusku jsou klimatické otázky mnohem důležitější pro lidi žijící na venkově než pro obyvatele měst. Zatímco Němci věnují největší pozornost tomu, aby se vyhnuli plýtvání a plastovému odpadu, Francouzi jsou těmi, kdo při rozhodování o nákupu věnují největší pozornost udržitelnosti produktu. Pokud jde o stanovený cíl 1,5 stupně, Britové spolu s Francouzi a Nizozemci jsou nejpesimističtější v tom, že toho lze ještě dosáhnout. Podíváme-li se na jejich vlastní vnitrostátní politiku v oblasti klimatu – nejnespokojenější jsou Italové. V odpovědi na otázku, kdo má největší vliv na transformaci udržitelnosti, jsou Nizozemci nejvíce přesvědčeni, že firmy zde mají povinnost se tomuto věnovat.

Které jsou nejdůležitější hnací síly transformace směrem k větší udržitelnosti?

Podle respondentů jsou nejdůležitějšími hnacími silami při transformaci směrem k větší udržitelnosti vládní nařízení (37 %), opatření firem (27 %) a jejich vlastní individuální kroky (21 %). Když se podíváme na aspekty jednání společností, společnosti GROHE i LIXIL jsou již mnoho let proaktivními hnacími silami v kontextu udržitelného jednání. Společnost GROHE se od roku 2000 zavázala k udržitelnosti. Značka LIXIL velice brzy položila základy klimaticky neutrálního a zdroje šetřícího oběhového hospodářství v celém svém hodnotovém řetězci. Značka zohledňuje tento oběhový proces s inovacemi, jako jsou produkty s certifikací Cradle-to-Cradle-Certified®, které využívají materiály, ale přitom je nespotřebovávají. Společnosti jsou důležitými hybateli při transformaci na regenerativní budoucnost a – jak ukazují výsledky průzkumu – jsou tak také vnímány.

Co dělá společnost GROHE dalšího?

S ohledem na zjištění průzkumu společnosti YouGov, je společnost GROHE plná úsilí o rozšíření neutrality CO2 na svůj vlastní dodavatelský řetězec a úplné odstranění plastů na jedno použití. Zatímco společnost GROHE již od roku 2020 vyrábí CO2 neutrálním způsobem, značka pokračuje ve snižování své uhlíkové stopy i v budoucnu. V současné době se například buduje nový solární park ve výrobním areálu společnosti GROHE v Hemeru. Kromě toho, společnost GROHE dosud zlikvidovala 34 milionů plastových balení a je na cestě k dosažení svého cíle, kterým je odstranění plastů ze všech obalů svých výrobků na jaře 2022.

Další epizody

WTD
Did You Know: Světový den toalet 2021
Thermostats
Did You Know: Termostaty
GROHE_Tipp1_Regenwasser
Did You Know: Světový den překročení kapacity Země 2021
GROHE History_building GROHE Armaturen_with workforce
Did You Know: Historie značky GROHE