Loading watson media player

Save the date – Světový den toalet 2021

Jak skupina LIXIL a organizace UNICEF řeší globální hygienickou krizi

Čistá a bezpečná toaleta je ve většině případů součástí základního vybavení domácnosti. Ale bohužel, příliš mnoho domácností tento základ hygieny stále nevlastní. Hygiena je univerzální lidské právo a každý má právo na toaletu. Každoroční Světový den toalet, který se koná 19. listopadu 2021, upozorňuje na důležitost toalet a právo každého na fyzický a cenově dostupný přístup k hygieně. Tato globální iniciativa byla oficiálně zahájena Organizací spojených národů v roce 2012 s cílem pomoci prolomit tabu kolem toalet a učinit z hygieny pro všechny globální prioritu rozvoje. Letos je tématem oceňování toalet. Kampaň upozorňuje na skutečnost, že toalety jsou v mnoha částech světa málo financované, špatně spravované a/nebo zanedbávané [1].

Fakta ke Světovému dni toalet – Proč je toaleta záchranou života?

Jedna pětina globální populace – nebo více než 1,7 miliardy lidí – nemá přístup k základní toaletě a 494 milionů lidí stále pravidelně praktikuje otevřenou defekaci [2]. Cca 700 dětí do pěti let denně umírá na průjmová onemocnění způsobená nehygienickou vodou a nedostatečnou sanitací. Toalety a mytí rukou doma a ve školách mohou skutečně zachránit životy a jsou klíčové pro udržení zdraví dětí a prevenci šíření nemocí. Nedostatek hygienických služeb má navíc zvláštní dopad na ženy a dívky, které jsou vystaveny hrozbě násilí a obtěžování, a pandemie COVID-19 prohloubila obrovské nerovnosti v přístupu k vodě, hygieně a hygieně.

Jak lze zlepšit hygienu, když není přístup k bezpečným hygienickým toaletám?

Jako průkopník sanitární výroby a produktů pro domácnost, společnost LIXIL ví, že toalety mohou změnit životy. Značka SATO společnosti LIXIL s využitím svých odborných znalostí v oblasti designu toalet poskytuje řešení, která mění pravidla hry speciálně pro tento účel. Toaletní řešení SATO jsou řadou jednoduchých, ambiciózních, ale cenově dostupných produktů pro jedinečné výzvy rozvíjejících se zemí. Produkty SATO sahají od různých záchodových mís až po toaletní stoličky a komponenty, které zahrnují spojovací systémy, jako jsou systémy V-Trap a I-Trap. Jako sociální podnik také SATO pomáhá vytvářet sanitační ekonomiku, kde komunity hrají zásadní roli při dosahování udržitelných změn.

Jak funguje toaletní řešení SATO?

Záchodová mísa SATO přináší uživatelům latríny výhody splachovací toalety. Její charakteristická padací dvířka s protizávažím se otevřou, když se po použití nalije voda a odpad se spláchne do jímky. Padací dvířka s protizávažím se okamžitě zavřou, což pomáhá udržet pachy a mouchy pryč.

Jak mohou zranitelné komunity získat bezpečnější hygienu a přístup k toaletě SATO?

Partnerství v kampani „Make a splash!“ staví na příslušných silných stránkách organizací UNICEF a LIXIL, aby naplnilo společnou ambici urychlit pokrok směrem k cíli udržitelného rozvoje (SDG) 6 s cílem ukončit otevřené defekace a zajistit hygienu pro všechny do roku 2030. Spolupráce je průlomová, protože kombinuje vedoucí postavení UNICEF v sektoru vody, sanitace a hygieny (WASH) s globálními odbornými znalostmi společnosti LIXIL v oblasti vody a bydlení v oblasti designu a inovací. S tím, jak UNICEF pomocí kampaně Světového dne toalet mění postoje lidí k defekaci a používání nekvalitních a nebezpečných zařízení, roste poptávka po lepších toaletách. Bohužel však existuje nedostatek vhodných místních řešení. Prostřednictvím partnerství ‚Make A Splash!‘ působí LIXIL jako první na trhu se svými jednoduchými a cenově dostupnými toaletami SATO. SATO stimuluje rozvoj sanitárních trhů, testuje chování zákazníků a podněcuje výzkum a vývoj sanitárních řešení. Z dlouhodobého hlediska to povzbudí další hráče na trhu a podpoří lepší služby a inovuje nové produkty v různých cenových hladinách.  Společnost LIXIL si do roku 2025 stanovila cíl zlepšit živobytí 100 milionů lidí prostřednictvím svých sanitárních a hygienických iniciativ [3].

Kampaň ke Světovému dni toalet – Co znamená „Make A Splash!“ partnerství dosaženo?

K dnešnímu dni partnerství a aktivity Světového dne toalet ovlivnily 2,9 milionu lidí a změnily životy dětí a jejich rodin. V letošním roce se partnerství „Make A Splash!“ také rozšiřuje do tří nejlidnatějších zemí – Indie, Nigérie a Indonésie. V rámci portfolia značek společnosti LIXIL, společnost GROHE dále získala značnou finanční částku, a to více než 1,2 milionu eur na partnerství v kampani „Make A Splash!” zároveň se specializovanou prodejní kampaní, která se konala ve 13 zemích po celém regionu EMENA, aby pomohla zajistit dětem přístup k toaletě jak doma, tak ve škole.

Jak si stojí celkové zapojení značky SATO?

Obecně si SATO klade za cíl být soběstačným sociálním podnikem zavedením místního cyklu Make-Sell-Use v komunitě – vytváření pracovních míst a umožnění místním výrobcům a zúčastněným stranám pokračovat v podnikání nezávisle, aby pomohli komunitám neustále zlepšovat hygienu.
Kromě „Make A Splash!“ partnerství, sociální podnikání SATO dodalo více než 5,1 milionu toaletních jednotek do 41 zemí, což přispělo ke zlepšení hygieny pro 25 milionů lidí od roku 2013 [4]. Ale to nestačí: každý Světový den toalet LIXIL znovu potvrzuje svůj závazek zlepšit živobytí 100 milionů lidí do roku 2025 prostřednictvím svých hygienických iniciativ a odvážná partnerství představují rozhodující faktor při dosahování jejích cílů.

 

Zjistěte více o „Make A Splash!“ partnerství a toaletního systému SATO prostřednictvím následujících odkazů:

https://www.lixil.com/en/makeasplash/
https://www.sato.lixil.com/


  
*Organizace UNICEF nepodporuje žádnou společnost, značku, produkt nebo službu.
 

 
1. Zdroj: https://www.gwp.org/en/About/more/Events-and-Calls/2021/world-toilet-day-2021/
2. Jak je definováno ve Společném monitorovacím programu „Pokrok v oblasti pitné vody pro domácnosti, sanitace a hygieny, 2000–2020“ (součet otevřených defekací, nezlepšených a omezených).
3. Společenská odpovědnost společnosti LIXIL https://www.lixil.com/en/sustainability/approach/sanitation.html
4. Odhaduje se, že k červenci 2021 připadá na každou dodanou jednotku SATO v průměru pět uživatelů.

Další epizody

Thermostats
Did You Know: Termostaty
GROHE_Tipp1_Regenwasser
Did You Know: Světový den překročení kapacity Země 2021
GROHE History_building GROHE Armaturen_with workforce
Did You Know: Historie značky GROHE
TapToTable_Thumbnail1
Did You Know: Z kohoutku přímo na stůl