Loading watson media player

People, Places & Events

Gerhard Wittfeld - İşbirliği ve sürdürülebilir tasarım

Mimar Gerhard Wittfeld'in odağında insan var. İnsanların, tamamlanmış binanın yönlendirici unsuru ve hedefi olmalarının yanı sıra, bu binanın ortaya çıktığı sürecin de bir parçası olmalarını istiyor. Alman stüdyo kadawittfeldarchitektur'un kurucu ortağı olarak, mimar tanıdıklarını bir araya getirerek mimarlık üzerine ortak tartışmalar yürütmeyi yöntem haline getirdi. Gerhard'a göre işbirliği, hem hedefe giden yol hem de görevin kendisi. Elbette Gerhard'ın yaklaşımı, inşaat endüstrisinin sürdürülebilirlik konusundaki güncel kavramlarıyla bütünüyle örtüşüyor. Meslektaşları, ortakları ve diğer stüdyolarla başlatmak ve sürdürmek istediği diyalog, ona göre, doğal ve inşa edilmiş alanlar arasındaki etkileşime yansıyor. Gerhard, tıpkı sözde çatışan çıkarların birbirini yok ederek başarıya ulaşamayacağı gibi, birinin diğerini yok sayamayacağını düşünüyor. Cradle-to-Cradle mimarisi ve döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesi ve başarılı olması için Gerhard'ın kendi stüdyosunda uyguladığı işbirlikçi yaklaşımın endüstriyel ölçekte yaygınlaştırılması gerekiyor.

Bu fikirler için en uygun ortam WAF. Lizbon'da düzenlenen, pandeminin bizi sadece çevrimiçi alanlarda işbirliği yapmaya mecbur bırakmasından bu yana ilk canlı etkinlik olan bu seneki etkinliğin teması "birlikte" - Gerhard'ın çalışmalarının yapısına daha uygun bir tema düşünülemezdi. Pandemiden çıkış sürecimizin de gösterdiği üzere, onun için önemli olan sadece mimarlığın sosyal yönü değil. Ayrıca, fikirlerimizi paylaşmak için birbirimizin olduğu ortamda bulunmak artık yeni bir önem kazandı. Gerhard için fikirler WAF'ta hayat buluyor. Karl Lennon ile mimarlık ve tasarımın geleceğine yönelik coşku ve heyecanını paylaştığı röportajını izleyin.

Diğer bölümler