LIXIL Global Tasarım

Herkes için, her yerde daha iyi evleri gerçeğe dönüştürüyoruz

LIXIL Global-Design_Paul Flowers
LIXIL Global-Design_Collage-01_scribbling

LIXIL portföyündeki tüm markalar aynı amaç için çalışır: Daha iyi evleri herkes için, her yerde gerçeğe dönüştürmek. Bu amaca ulaşmak için müşterilerin nasıl yaşadığını, ihtiyaçlarının ve arzularının neler olduğunu ve yaşam alanlarından ne beklediklerini derinlikli olarak anlamak gerekir. LIXIL'de tüm ürün geliştirme ve tasarım süreçleri bu müşteri merkezli düşünme biçimiyle başlar.

Paul Flowers, LIXIL Global Tasarım Lideri

Sektör uzmanlarından oluşan çok yönlü ve multidisipliner bir ekip

LIXIL Global Tasarım ekibi, Tokyo, Tokoname, New York, London, Düsseldorf ve Singapur'da yer alan şirket içi altı büyük tasarım stüdyosunda ikonik markaları için kapsamlı trend analizlerine ve müşteri içgörülerine dayalı özgün deneyimler yaratıyor.

Farklı kültürler, bakış açıları ve konumların getirdiği düşünce çeşitliliğinden faydalanmak için LIXIL Global Tasarım stüdyolarımızı dünyanın en kozmopolit ve çok kültürlü şehirlerinde konumlandırdık.

Deneyime dayalı bu tasarım yaklaşımını LIXIL'in ileri teknolojileriyle bir araya getirerek gerçek yaşamdaki zorlukları çözen ve dünya çapında birçok insanın gündelik yaşamına değer katan anlamlı ürünler geliştiriyoruz.

LIXIL Global-Design_Collage-03
LIXIL Global-Design_Collage-03
LIXIL Global-Design_Collage-04
LIXIL Global-Design_Collage-04

3D yazıcılar, malzemeler, numune kütüphaneleri ve sergileme alanları gibi prototipleme olanaklarıyla donatılan stüdyolarımız sayesinde ekipler fikirler üretiyor, çözümleri iyileştiriyor ve diğer birimlerle etkileşim kurarak geliştirme sürecine destek oluyor.

Trendleri ve içgörüleri tüketicilerimiz için deneyimlere, LIXIL markası içinse değere dönüştürüyoruz.

LIXIL Global Tasarım'da tasarımcılarımız, trendleri ve içgörüleri tüketicilerimiz için deneyimlere, LIXIL markası içinse birer değere dönüştürmek için özel olarak geliştirilmiş benzersiz bir süreç yürütür. Bu süreç, marka gayesini net bir şekilde iletmek için tasarım ekibi tarafından tanımlanan Marka Değerleri, Stil Segmentasyonu ve İmza Unsurlar'dan oluşan bir "yaratıcı araç kutusuna" dayalıdır.

Uluslararası multidisipliner ekiplerimiz trendleri ve tüketici içgörülerini aktif olarak izler ve prototiplemeyi yaygın olarak kullanır. Bu, yaratılan ürünlerin ve deneyimlerin seçilen hedef kitleyle gerçekten uyumlu olmasını ve yaşamlarını hem duygusal hem de işlevsel olarak geliştirmesini sağlar.

İnsanlar için önem taşıyan, duygusal bir bağ yaratan, amaca yönelik tasarımlar yaratıyoruz.

Dört bir yandan gelen iyi fikirler

LIXIL Global Tasarım EMENA Lideri Patrick Speck'in etrafındaki Düsseldorf merkezli ekip, GROHE markasının tasarım DNA'sının her bir GROHE ürününde temsil edilmesine ve tüketicilerin yaşamlarına gerçek anlamda değer katmasına özen gösteriyor.
LIXIL Global-Design_Collage-06
GROHE'de, her noktada marka tutarlılığını sağlayan çapraz işlevli ekiplerin kolektif çalışması sayesinde anlamlı ürünlerin hayata geçirildiğine inanıyoruz.
Makro Trendler
LIXIL Global-Design_Collage-06_Patrick Speck

Ödüllü şirket içi tasarım ekibimiz, tüketicilerimizin kalpleriyle derin bir bağ kuran, tüm tasarım süreci boyunca onların farklı ihtiyaçlarını ve kültürlerini anlayan, çok disiplinli ve çok kültürlü bir grup sektör uzmanından oluşuyor.

Marka değerlerimizi tutarlı bir şekilde yansıtan benzersiz ve birbiriyle uyumlu bir ürün portföyü oluşturmak için GROHE'nin üstün kalite, teknoloji, sürdürülebilirlik ve tasarıma dayalı kendine özgü tasarım dilini kullanıyoruz.

Şİrket bünyesinde bir tasarım ekibine sahip olmak, ürünler ve sektörümüz hakkında güçlü bir bilgi tabanı oluşturmamızı sağlıyor. Ekibimizin talepteki değişimleri sürekli olarak takip edebilmesi ve bizi en son endüstriyel ve toplumsal trendlere yönlendirmesi, markayı pazara daha duyarlı hale getiriyor.

LIXIL Global-Design_Collage-07
LIXIL Global-Design_Collage-07
Ürünlerimizi kullanımı kolay olacak şekilde tasarlayarak tüketicilerin ürünleri daha uzun süre ve daha verimli kullanmalarını sağlıyoruz. Tasarımlarımızı kimin için yaptığımızın ve yaratmayı amaçladığımız deneyimin her zaman bilincindeyiz. Dünyaya ilham verme ve heyecanlandırma, paradigmalara meydan okuma ve onları yıkma, geleceği etkileme ve şekillendirme yeteneğimizden büyük bir mutluluk duyuyoruz.
LIXIL GLOBAL DESIGN instagram
LIXIL Global-Design_Collage-07
LIXIL Global-Design_Collage-07
LIXIL Global-Design_Footer