Loading watson media player

Croatia: Split and Sisak schools with fine traditions look to fill gaps in labor market  

Günümüzdeki haline 1992'de gelen Split Meslek Teknik Okulu ve Sisak Endüstriyel Meslek Okulu, programları ve ek faaliyetleriyle bugüne dek Hırvatistan'daki en iyi meslek okulları arasında yer aldı. 

Split'teki okul çok köklü geleneklere sahip. Kökleri 1907'de ilk Meslek Okulu'nun kuruluşuna dayanan okul günümüzde makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, ahşap işleme ve diğer hizmetler olmak üzere dört alanda eğitim veriyor. Okulun şu anda normal programda 640, yetişkin eğitim programında ise 50 öğrencisi var. GIVE programı sınıfında beş öğretmen, normal programdan 70, yetişkin eğitim programından 12 öğrencinin yanı sıra, yaklaşık 70 tesisatçıya ve ısıtma/soğutma teknisyenine eğitim verecek. Split'teki Grohe sınıfı 27 Ekim 2021'de açıldı.

Sisak'taki okul, endüstri ve zanaat alanlarında makine mühendisliği ve elektrik mühendisliğinde uzman. Ayrıca makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve metalurji alanlarında yetişkin eğitim programları yürütüyor. 8 Kasım 2021'de açılan GIVE Programı sınıfında dört öğretmen, yaklaşık 60 tesisatçı ve ısıtma/soğutma teknisyeni adayına eğitim verecek. Toplamda yaklaşık 200 öğrencisi olan okul, Split'te olduğu gibi, iş gücü piyasasının meslek okullarından profesyonel personel ihtiyacını karşılamak için durmaksızın çalışıyor.

Loading watson media player