Loading watson media player

How To...

Geri akış önleyicileri kontrol etme ve değiştirme

Geri akış veya çapraz akış riskini önlemek için termostatınızdaki geri akış önleyicileri en az yılda bir kez kontrol etmek büyük önem taşır. Daha fazla bilgi edinmek için HOW TO videomuzu izleyin.

Daha fazlası ile ilgileniyor musunuz?