Waterschaarste: Wereldwijde bezorgdheid is hoog, maar velen willen niet handelen totdat ze persoonlijke gevolgen ervaren

GROHE x YouGov onderzoek over waterschaarste

Met een kwart van de wereldbevolking die elk jaar te maken krijgt met extreme waterstress, wordt de wereld momenteel geconfronteerd met een ongekende watercrisis.* Alleen al dit jaar hebben verstoringen van de watervoorziening landen als Frankrijk, Spanje en de VS gedwongen beperkingen op te leggen, waaronder het beperken van het watergebruik voor de landbouw of het leveren van water in tankers of flessen als lokale hulpbronnen uitgeput raken. 

Uit een internationaal representatief onderzoek op initiatief van GROHE blijkt dat mensen verwachten dat deze tekorten in de nabije toekomst nog groter zullen worden: Terwijl nu al bijna een kwart van de respondenten (24%) persoonlijk wordt getroffen door waterschaarste, verwacht meer dan de helft (51%) de komende tien jaar te worden getroffen. Het toont ook aan dat de persoonlijke impact van waterstress een belangrijke drijfveer is voor de bereidheid van mensen om hun consumptiegedrag te veranderen: 74% zou zijn waterverbruik veranderen als er een watertekort zou zijn in zijn land. Daarentegen blijkt uit de studie ook dat ondanks het bijna dagelijkse nieuws over de watercrisis nog steeds veel mensen hun gedrag niet zouden aanpassen: 30% zou niet veranderen hoe ze water consumeren, zelfs als er wettelijk verplichte waterbeperkingen waren. 

In de enquête – die volgt op een soortgelijk onderzoek in 2022 – vroeg YouGov meer dan 7.200 mensen uit België, Frankrijk, Duitsland, Marokko, Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten en de VS naar hun bewustzijn van waterschaarste en hun douchegewoonten.

7 op de 10 maakten zich zorgen dat de kosten van water en voedsel zullen stijgen door de verslechterende watervoorziening

De ondervraagde landen hebben gemeen dat hun burgers verwachten dat de watercrisis zal verergeren, maar de internationale vergelijking laat enkele opmerkelijke verschillen zien: Terwijl mensen in Nederland zich nu het minst getroffen voelen (4%), zijn zij er het meest van overtuigd dat waterstress de komende vijf jaar gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke water- (75%) en voedselkosten (74%). Internationaal maakt bijna twee derde (65%)** zich zorgen dat deze kosten de komende vijf jaar zullen stijgen door verslechterende watervoorziening. Meer dan twee op de drie zijn bereid hun waterverbruik te verminderen als de kosten van water of energie stijgen: De studie levert bewijs dat bezorgdheid over persoonlijke impact een belangrijke drijfveer is voor de bereidheid van mensen om hun consumptiegedrag te veranderen.

Meerderheid ziet persoonlijke actie als belangrijke hefboom – verandering in douchegewoonten wordt breed gedragen

Mensen die hebben gekozen voor een douche uitgerust met een thermostaat besparen water op verschillende manieren. Hoewel de zorgen over persoonlijke impact wijdverspreid zijn, zien mensen kansen om op individueel niveau het verschil te maken. De meerderheid (64%)*** gelooft dat minder water persoonlijk een verschil maakt voor het milieu. Deze motivatie om individuele actie te ondernemen wordt ondersteund door het feit dat veranderingen in douchegewoonten – geïdentificeerd door een GROHE- en YouGov-enquête in 2022 in het kader van de energiecrisis – in de meeste gevallen zijn voortgezet of breder zijn geworden in 2023. 

In Duitsland bijvoorbeeld zei 51% van de respondenten een jaar geleden dat ze hun douchegewoonten hadden veranderd – dit jaar is dat aantal gestegen tot 57%. Internationaal zei 65% van de respondenten dat ze hun douchegewoonten al hadden veranderd of van plan waren dit te doen. Interessant is dat mensen de neiging hebben om verschillende strategieën te gebruiken: In Nederland en Marokko doucht bijna een derde (32%) minder vaak, het grootste deel van de respondenten in Frankrijk neemt kortere douches (32%) en meer respondenten in de Verenigde Arabische Emiraten douchen op een lagere temperatuur (23%) dan in enige andere onderzochte markt.

Studie identificeert onbenut potentieel om efficiënter watergebruik te bereiken

Ons productportfolio moet zo divers zijn als onze klanten individueel zijn – zowel wat betreft functionaliteit als ook Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat er een hoog niveau van bewustzijn is rond waterstress en de mogelijke negatieve effecten ervan, evenals gedragsveranderingen, is de vraag van mensen naar verdere kennis over hoe om te gaan met de watercrisis opvallend: Over het algemeen zegt maar liefst 47% van de respondenten niet genoeg te weten over hoe om te gaan met de watercrisis Vooral deelnemers in Marokko (60%), de Verenigde Arabische Emiraten (53%) en Frankrijk (51%) willen beter geïnformeerd worden – de landen waar respondenten zich al het meest getroffen voelen door waterstress. 

GROHE Everstream: De toekomst van duurzaam douchen

Tegelijkertijd heeft 38% van alle ondervraagden al water- en energiebesparende producten in hun badkamer geïnstalleerd en nog eens 24% is van plan dit te doen, maar bijna een derde (27%) zegt nog niet op de hoogte te zijn van producten of apparaten die hen kunnen helpen het waterverbruik te verminderen. Deze bevindingen onderstrepen het belang van het opleiden van mensen over technologische oplossingen die kunnen helpen het watergebruik te beperken zonder de noodzaak om gedrag te veranderen – een feit waar GROHE al lang naar streeft om het bewustzijn te vergroten. Dit wijst op een onbenut potentieel voor verdere besparingen op hulpbronnen: Verbetering van de kennis van hulpbronnenefficiëntie technologieën en oplossingen kan een hoeksteen zijn van lokale en nationale strategieën om het verbruik van hulpbronnen te verminderen en zich aan te passen aan de beperkte watervoorziening.

Lees meer over duurzaamheid bij GROHE

Methodiek:
GROHE liet een representatief YouGov-onderzoek uitvoeren in zeven landen (België, Frankrijk, Duitsland, Marokko, Nederland, Verenigde Arabische Emiraten, VS). Het onderzoek werd uitgevoerd van 08 september tot 26 september 2023, waarbij in totaal 7.258 mensen werden geïnterviewd.

* World Resources Institute: Aquaduct 4.0: Bijgewerkte Besluit: Relevante Global Water Risk Indicators (augustus 2023). Bron: https://www.wri.org/research/aquaduct-40-updated-decision-relevant-global-water-risk-indicators
** Resultaat voor 5 van de 7 landen, niet onderzocht in Frankrijk en België.
*** Resultaat voor 6 van de 7 landen, niet onderzocht in de VS.