Privacyverklaring

Wij van GROHE waarderen uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze diensten. We nemen de bescherming van uw privacy bij het gebruik van ons GROHE-X Platform zeer serieus. Hieronder informeren wij u graag over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

 

A. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Website in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Grohe AG,
Postfach 1361,
58653 Hemer
Duitsland.

U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming bereiken via DataProtection(a)Grohe. com.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de omgang van de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna alleen "gegevens").

 

B. Gegevensverwerking bij gebruik van het GROHE X Platform

We verwerken gegevens als onderdeel van de werking van het GROHE-X-platform (hierna "website" genoemd). De verwerking van de gegevens omvat ook openbaarmaking door middel van verzending.

De betrokken gegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgronden, ontvangers en doorgiften naar derde landen staan vermeld in de volgende lijst:

 

a) Gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op jouw eindapparaat worden opgeslagen.

De cookies kunnen bij het oproepen naar een pagina worden verzonden en maken zo de identificatie van de gebruiker mogelijk. Cookies helpen het gebruik van internetpagina's voor gebruikers te vereenvoudigen. Op ons platform worden ook cookies van externe aanbieders gebruikt (bijv. ter ondersteuning van onze reclame- en marketingmaatregelen). Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u de browser sluit (zogenaamde sessiecookies. Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser de volgende keer dat u ons bezoekt te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

U kunt de browser zo instellen dat het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Ook is het mogelijk om reeds geplaatste cookies te verwijderen. Echter, wanneer u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Raadpleeg de onderstaande informatie in de "Cookielijst" voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

 

b) Logbestand

Wij registreren uw bezoek aan onze website. De volgende gegevens worden verwerkt: naam van de opgehaalde webpagina, datum en tijd van ophalen, tijdsverschil met Greenwich Mean Time, toegangsstatus, hoeveelheid overgedragen gegevens, browsertype en -versie, het besturingssysteem dat u gebruikt, de verwijzende URL ( eerder bezochte website), uw IP-adres en de aanvragende provider. Dit is nodig om de veiligheid van de website te waarborgen.

We verwerken de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder f, AVG. Het logbestand wordt na zeven dagen verwijderd, tenzij dit nodig is ter verduidelijking of het bewijzen van concrete inbreuken die binnen de bewaartermijn bekend zijn geworden. 

 

c) Registratie op de website

Op de website heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan digitale evenementen en om de daar aangeboden inhoud te gebruiken. Om alle functies en diensten op de website te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat u zich registreert en een eigen gebruikersaccount aanmaakt. Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor registratie en inloggen op de website.

Dit omvat uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, land, academische titel en beroep, indien van toepassing, evenals uw toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 onder b, AVG. Het doel van de gegevensverwerking is het sluiten en uitvoeren van het contract voor het gebruik van de website (Gebruiksvoorwaarden) en, in verband hiermee, het aanbieden van de functies en diensten die beschikbaar zijn op de website.

 

d) Gebruik van de website als platform voor digitale inhoud en evenementen

Op de website stellen wij u verschillende functies en diensten ter beschikking. Dit omvat met name de organisatie van digitale evenementen en het aanbieden van digitale inhoud (bijvoorbeeld artikelen over productinspiratie, ontwerpverhalen, projectvoorbeelden, trainings- of installatievideo's, presentaties).

We slaan uw persoonlijke interactie met de website op, bijvoorbeeld of u zich aanmeldt voor een evenement of bepaalde content toevoegt aan uw persoonlijke favorieten. U kunt de evenementen die u heeft geboekt en uw persoonlijke favorieten bekijken in uw persoonlijke accountgebied (“Mijn Grohe X”).

Als u zich op de website aanmeldt voor een evenement dat wordt georganiseerd door een nationaal GROHE-bedrijf, zullen we uw gegevens doorgeven aan het betreffende nationale bedrijf, voor zover dit nodig is voor het organiseren en houden van het evenement. Wij verwerken de gegevens op basis van artikel 6 lid 1 onder b, AVG. Het doel van de gegevensverwerking is de totstandkoming en uitvoering van het contract voor het gebruik van de website (gebruiksvoorwaarden) en de daarmee samenhangende levering van de op de website beschikbare functies en diensten."

 

e) Meldingen van nieuwe aanbiedingen op de website (Grohe X Notifier)

Wij proberen het aanbod op de website altijd aan te passen en uit te breiden. Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt, zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van nieuwe aanbiedingen op de website via het e-mailadres dat u heeft opgegeven tijdens de registratie (de zogenaamde Grohe X Notifier). Dit omvat informatie over actuele online evenementen en nieuwe inhoud (bijvoorbeeld artikelen over productinspiratie, ontwerpverhalen, projectvoorbeelden, trainings- of installatievideo's, presentaties) evenals nieuws over nieuwe functies en diensten op de website. Deze informatie wordt naar wens verzonden op basis van uw persoonlijke doelgroep.

Wij verwerken de gegevens op basis van artikel 6 lid 1 onder f, AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons gerechtvaardigd belang is om u te allen tijde te informeren over actuele aanbiedingen op de website. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen het verzenden van dergelijke kennisgevingen per e-mail door op de uitschrijfknop in de betreffende kennisgevingen te klikken, zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens de basistarieven."

 

f) Hosting en technische werking van de website

Als onderdeel van hosting worden alle gegevens die in verband met de werking van deze website moeten worden verwerkt, opgeslagen. Dit is nodig om de website te laten werken. We verwerken de gegevens om het contract uit te voeren waarop het gebruik van de website is gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1 onder b, AVG. Om onze online aanwezigheid te bieden, maken we gebruik van de diensten van technische IT-serviceproviders die de bovengenoemde gegevens opslaan. Sommige van deze IT-dienstverleners zijn buiten de EER gevestigd, namelijk in India. Indien dit het geval is, dan nemen wij aanvullende maatregelen met deze buiten de EER gevestigde IT-dienstverleners, zoals het afsluiten van Standaard Contractbepalingen (SCC).

 

g) Contact leggen en informatie uitwisselen

Wij bieden u op de website de mogelijkheid om via de daar aangeboden functies en formulieren contact met ons op te nemen en informatie bij ons op te vragen. Informatie kan worden aangeboden in digitale vorm, in schriftelijke vorm of in het kader van bijeenkomsten. U bent vrij om te kiezen uit de beschikbare informatie.

Wij verwerken uw gegevens om uw verzoek te verwerken, u de gevraagde informatie te verstrekken, contact met u op te kunnen nemen voor verdere ondersteuning en u om feedback te vragen over onze diensten en evenementen. We gebruiken uw gegevens ook voor statistische doeleinden om het succes te meten en ons aanbod verder te verbeteren. We geven alleen relevante gegevens door aan gecontracteerde bedrijven in het kader van hosting en logistieke diensten. In het geval van een persoonlijke afspraak geven we relevante gegevens door aan de GROHE-vestiging of het nationale GROHE-bedrijf dat voor jou verantwoordelijk is. Een overzicht van de afzonderlijke nationale GROHE-bedrijven vindt u hier. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Als u informatiemateriaal bestelt bij onze medewerkers, geven wij uw adresgegevens door aan het bedrijf dat met de levering is belast. Als het nodig is voor de verwerking, bijvoorbeeld vanwege een hoog ordervolume, sturen we aanvullende contactgegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres of uw telefoonnummer) naar het bedrijf dat de levering heeft uitgevoerd om een leveringsdatum af te stemmen (melding) .

Deze gegevens worden door ons verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 onder b AVG of artikel 6 lid 1 onder f AVG om uw verzoek te verwerken.

 

h) Nieuwsbrief

U kunt zich op de website aanmelden voor de GROHE-nieuwsbrief om regelmatig op maat gemaakte informatie te ontvangen over aanbiedingen, producten en diensten van GROHE en de GROHE-dochterondernemingen. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, verwerken we de gegevens die u hebt ingevoerd (naam, e-mailadres, uw gegevens over de bedrijfscategorie en interesses) en geven deze door aan de nationale GROHE-bedrijven die voor u verantwoordelijk zijn. Een overzicht van de afzonderlijke nationale GROHE-bedrijven vindt u hier.

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief verstrekt u de volgende toestemming:
“Hierbij stem ik ermee in om per e-mail informatie te ontvangen over nieuwe aanbiedingen, producten en diensten van Grohe AG en de nationale Grohe-bedrijven die individueel op mij en mijn interesses zijn afgestemd. Mijn toestemming kan ik op elk moment intrekken. Meer informatie over het versturen van nieuwsbrieven en de Grohe dochterondernemingen vindt u in onze privacyverklaring."

De nieuwsbrief wordt verzonden door registratie op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a, AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de afmeldlink in de specifieke e-mail.

De aanmelding voor de nieuwsbrief vindt plaats in de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na uw aanmelding een e-mail met het verzoek uw aanmelding te bevestigen. Om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen, wordt uw registratie gelogd. Dit heeft invloed op de opslag van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals uw IP-adres. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van dienstverleners aan wie wij bovengenoemde gegevens doorgeven.

Voor details over de betreffende nieuwsbrief, zoals inhoud of frequentie, verwijzen wij u naar de betreffende registratiepagina.

 

i) Website-analyse

We gebruiken de volgende analysetools van derden voor onze website om het gedrag van onze gebruikers beter te begrijpen en te evalueren. Wij gebruiken deze analysetools alleen als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is daarom artikel 6, lid 1, onder a AVG (toestemming).

Voor zover u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, worden interne en externe cookies op uw apparaat geplaatst bij een bezoek aan de website. Externe cookies zijn cookies die worden beheerd en gecontroleerd door een derde partij (zoals Google of Facebook). Interne cookies worden door ons geplaatst en worden rechtstreeks door ons beheerd en uitgelezen. In bepaalde gevallen - die wij in deze paragraaf expliciet behandelen - geven wij de door interne cookies verzamelde gegevens (IP-adres en cookie-ID's) door aan derden. 

 

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland (“Google”). Google gebruikt hiervoor bepaalde cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. We gebruiken de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitant en om andere websitegerelateerde diensten te verlenen.

Wij willen u erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de extensie "anonymizeIp ()". Hierdoor worden IP-adressen ingekort voordat ze naar een server in de VS worden gestuurd. Een directe persoonlijke referentie in verband met de opgeslagen gegevens is daarom in het algemeen uitgesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS gestuurd en daar ingekort. Google Analytics is op deze wijze ingesteld op een privacy vriendelijke wijze volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde voor de toekomst bezwaar maken tegen de gegevensverzameling door gebruik te maken van de deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics onder:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op:

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/policies/privacy/ads/

 

j) Onlinemarketing

We gebruiken verschillende diensten van derden op onze website voor het bijhouden van conversies (analyse van bezoekersactiviteit) en remarketing (remarketing). Deze diensten stellen ons in staat om de effectiviteit van onze advertenties statistisch vast te leggen en te verbeteren.

Voor dit doel worden verschillende informatie en gebruikersinteracties in verband met het gebruik van de aanbiedingen en functies op onze website en de afhandeling van de door ons op andere websites geplaatste advertenties geregistreerd (bijv. of een gebruiker op een advertentie klikt en vervolgens logt in op ons platform geregistreerd).

De geregistreerde informatie omvat het IP-adres en andere gegevens van het gebruikte apparaat (bijvoorbeeld apparaat-ID, besturingssysteem), de inhoud van de betreffende advertentie en de reactie van de gebruiker op de betreffende advertentie (bijvoorbeeld registratie, nieuwsbriefinvoer). De respectieve informatie en interacties worden meestal geregistreerd door de respectieve externe provider die cookies op het apparaat van de gebruiker opslaat en de tags evalueert die op onze website zijn ingesloten.

Op basis van de geregistreerde informatie en interacties kunnen we de controle over onze advertenties verbeteren en de aanbiedingen en functies die op onze website worden aangeboden optimaliseren. Het is voor ons ook mogelijk om gebruikers opnieuw op onze aanbiedingen en producten te wijzen, bijvoorbeeld door individuele advertenties te plaatsen op basis van de interesses van de betreffende gebruiker op andere websites van de betreffende externe aanbieders en de door hen geëxploiteerde advertentienetwerken.

Concreet maken we gebruik van de volgende diensten:

  • DoubleClick van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland (“Google”).
  • Facebook Pixel van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS en Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Meer informatie over de cookies die we gebruiken bij online marketing is ook te vinden in de "Cookielijst" hieronder en in de cookie-instellingen (daar in het gedeelte "Targetingcookies").

 

k) Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager van Google op het platform. De Google Tag Manager ondersteunt ons bij het beheer en de controle van het gebruik van onze diensten door daar zogenaamde website-tags te implementeren.

Websitetags zijn kleine stukjes code die in een webpagina worden ingevoegd. Met behulp van deze website-tags is het in het kader van de hierboven beschreven verwerkingen voor webanalyse en online marketing mogelijk om gebruikersacties te volgen die zij op de website uitvoeren.

De Google Tag Manager zelf is een domein zonder cookies. Er worden geen cookies gebruikt en er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd. De Google Tool Manager activeert alleen andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

 

C. Gegevensverwerking op beurzen, tentoonstellingen, evenementen, trainingen en seminars

Voor zover wij gegevens verwerken die wij ontvangen in verband met industriële beurzen, tentoonstellingen of evenementen (buiten de website) en de bijbehorende registratie op ons online registratieportaal, vindt u hieronder meer informatie over de omvang van deze gegevensverwerking:

 

a) Registratie voor specifieke evenementen

Om deel te kunnen nemen aan onze evenementen is het noodzakelijk om u als deelnemer aan te melden.

Het is noodzakelijk dat u ons de persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn voor een specifieke registratie. Noodzakelijke informatie is gemarkeerd, zonder welke de registratie niet kan plaatsvinden.

Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.

Met uw inschrijving voor een specifiek evenement verkrijgen wij de volgende toestemming:
“Ik wil me graag inschrijven voor een specifiek GROHE-evenement. Ik ga ermee akkoord dat GROHE, evenals het nationale GROHE-bedrijf dat voor mij verantwoordelijk is, mijn gegevens voor dit doel mag gebruiken, evenals voor de planning, coördinatie en communicatie, implementatie en follow-up van dit evenement met enquêtes, evenals als voor statistische doeleinden. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken per e-mail aan "Dsgvo-hospitality (a) grohe.com".

Wanneer u gegevens invoert namens individuele deelnemers en u alleen op representatieve basis inschrijft voor een bepaald evenement, gaan wij ervan uit dat u dezelfde toestemming heeft verkregen van de betreffende deelnemer(s) en dat u deze deelnemer(s) heeft geïnformeerd over onze privacyverklaring en zijn/haar rechten.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a, AVG.

 

b) Toestemming door het overhandigen van een visitekaartje als onderdeel van een evenement

Zoals gebruikelijk in de branche betekent het uitwisselen van visitekaartjes dat u door ons benaderd wilt worden voor een specifiek doel, bijvoorbeeld voor een nader persoonlijk consult.

Op het gebied van gegevensbescherming heeft het overhandigen van een visitekaartje dit effect echter niet.

Om u te ondersteunen tijdens een bezoek aan onze stand of een van onze evenementen, bieden wij u aan om uw gegevens op uw visitekaartje op te slaan en vervolgens contact met u op te nemen om een specifieke ondersteuningsbehoefte af te stemmen. Onze medewerkers ondersteunen u hier graag bij.

Als u zich alleen registreert voor een evenement en u GROHE uw visitekaartje geeft om uw gegevens aan te vullen, maar zonder een verdere selectie te maken van specifiek advies of informatie-aanbiedingen, zullen we de volgende toestemming verkrijgen bij het registreren:
“Ik wil graag dat GROHE AG en het GROHE nationale bedrijf dat voor mij verantwoordelijk is contact met me opneemt om een afspraak te maken en verdere activiteiten te coördineren. Ik ga ermee akkoord dat GROHE mijn gegevens die via een visitekaartje zijn verstrekt voor dit doel mag verwerken, evenals voor het uitvoeren van enquêtes en voor statistische doeleinden, en dat ik mijn gegevens binnen de GROHE Group mag overhandigen aan de GROHE-dochteronderneming die voor mij verantwoordelijk is voor verdere ondersteuning . Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken per e-mail aan "Dsgvo-hospitality (a) grohe.com".

Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a, AVG.

 

c) Foto- en video-opnamen

In het kader van beurzen, tentoonstellingen en evenementen kunnen wij zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming foto’s en/of video-opnames (“media”) maken.

Door deel te nemen aan ons evenement, bijvoorbeeld door onze stand te betreden, geeft u impliciete toestemming door middel van een actie.

Onze opnameactiviteiten zullen open en zichtbaar zijn en bij individuele opnames vragen we u mondeling of door middel van een gebaar of u bereid bent om uzelf beschikbaar te stellen voor opname, alleen of in een groep individuen. U heeft altijd de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een individuele opname bij het betreffende filmteam.

Totaalopnames waarbij de presentatie van het evenement en niet de presentatie van een enkele persoon/groep individuen (portret) op de voorgrond staan, zijn hiervan uitgesloten. Video-opnames vertegenwoordigen altijd een volledige opname. Als er een volledige opname wordt gemaakt waarbij mensen slechts "toeschouwers" zijn bij een scène in de zin van de wet, wordt deze opname gemaakt op basis van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6 lid 1 onder f, AVG.

Voor publicaties in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en om de onderneming te presenteren op intranet- en internetpagina's, social media, gedrukte brochures, catalogi of andere vormen van publicatie zoals bijv. klantrapporten, evenementen en beurzen, in digitale en/of analoge vorm, wereldwijd. Door onze stand te betreden geeft u de volgende toestemming:
“Ik ga ermee akkoord dat GROHE AG media van mij kan produceren en dat ik mijn rechten op deze media royaltyvrij, zonder behoud van mijn eigen rechten, overdraag aan GROHE AG en zijn nationale bedrijven voor gebruik voor de genoemde doeleinden.
Ik kan mijn herroepingsrecht rechtstreeks tegenover het filmteam uitoefenen, hetzij door impliciet gedrag of mondelinge communicatie. Ik begrijp dat ik, om mijn herroepingsrecht uit te oefenen, het filmteam altijd kan aangeven dat ik geen portret van mezelf wil en daarom mijn toestemming aan het filmteam voor het betreffende individuele geval kan intrekken. In elk individueel geval betekent mijn intrekking dat een opname niet wordt gemaakt of, als de opname al is gemaakt, ik deze direct na de opname door het filmteam kan laten verwijderen."

Wij verwerken de gegevens dienovereenkomstig op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 onder a, AVG.

 

D. Duur van het bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of zolang u uw toestemming heeft ingetrokken. Voor zover wettelijke bewaarplichten in acht moeten worden genomen, kan de opslagtermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen, ongeacht de verwerkingsdoeleinden.

 

E. Gegevensoverdracht naar derde landen

We geven persoonsgegevens door aan dienstverleners en ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als een dergelijke overdracht noodzakelijk is voor de doeleinden die worden vermeld in deze richtlijn voor gegevensbescherming. Een dergelijke overdracht vindt plaats in de volgende gevallen:

  • Verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van tracking- en webanalysetools en marketingdiensten (zie paragraaf B.i. B.j.).
  • Verwerking van persoonsgegevens door IT-serviceproviders die namens ons optreden, inclusief hosting, beveiligingscontroles, algoritmetests, accountbeheer, webanalyse (zie paragraaf B.f).
  • Verwerking van persoonsgegevens door nationale GROHE-bedrijven voor zover ze in een derde land zijn gevestigd (zie secties B.g., B.h., C.a., C.b.)

Een doorgifte naar een derde land vindt alleen plaats in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften, in het bijzonder de garantie van een adequaat niveau van gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens alleen worden doorgegeven als de Europese Commissie heeft besloten tot een passend niveau van gegevensbescherming voor het betreffende derde land (art. 45 AVG) en er passende garanties zijn om uw gegevens te beschermen (cf. art. 46 AVG) of er is sprake van een of meer uitzonderingssituaties (zie art. 49 AVG). Tot de passende garanties in de zin van artikel 46 AVG behoren de door de Europese Commissie gepubliceerde standaard contractbepalingen inzake gegevensbescherming (Standard Contractual Clauses, SCC) die wij met de dienstverleners en ontvangers hebben gesloten. Voor meer informatie hierover of een kopie van de genoemde standaard contractbepalingen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in sectie A.

 

F. Uw rechten als betrokkene
a) Informatie

Op verzoek ontvangt u te allen tijde gratis informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Voor uw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor om naar aanleiding van een verzoek om uw identiteit te bevestigen nadere informatie te verkrijgen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens, die wij willen beschermen. Indien identificatie niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om de verwerking van het verzoek te weigeren.

 

b) Correctie, verwijdering, beperking van verwerking (blokkering)

Als u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonlijke gegevens of als deze onjuist zijn geworden, zullen wij, indien daartoe opdracht gegeven, de verwijdering of blokkering van uw gegevens initiëren of de nodige correcties aanbrengen (voor zover dit mogelijk is onder toepasselijk recht ). Hetzelfde geldt als we gegevens in de toekomst slechts in beperkte mate gaan verwerken.

 

c) Gegevensoverdraagbaarheid

Op verzoek verstrekken wij u uw gegevens in een gangbaar, gestructureerd en machineleesbaar formaat, zodat u de gegevens desgewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen.

 

d) Recht van bezwaar

Volgens artikel 21 AVG heeft u te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, op basis van artikel 6 lid 1 onder e of f van de AVG (gegevensverwerking op basis van belangenafweging). Dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepalingen.

Als u bezwaar maakt, zullen we uw gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om een rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet, indien mogelijk, worden gericht aan de instantie die wordt genoemd in onze privacyverklaring onder sectie D-h

 

e) Recht om te klagen

Er is een recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

f) Herroepingsrecht bij toestemming

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van de intrekking.

 

g) Beperkingen

Gegevens waarvan we de betrokkene niet kunnen identificeren, bijvoorbeeld als deze voor analysedoeleinden zijn geanonimiseerd, vallen niet onder de bovenstaande rechten. Informatie, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht aan een ander bedrijf is alleen mogelijk met betrekking tot deze gegevens als u ons aanvullende informatie verstrekt die ons in staat stelt deze te identificeren.

 

h) Uitoefening van uw rechten als betrokkene

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, informatie, correctie, blokkering, bezwaar of verwijdering van gegevens of het verzoek om de gegevens over te dragen aan een ander bedrijf, neem dan contact op met "central (a)grohe-x.com".

 

G. Gegevensbeveiliging

Om de veiligheid van de aan ons verzonden gegevens te waarborgen, gebruiken we TLS-codering met 128 bits. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel "https: //" in de paginalink in de adresregel van uw browser. Niet-versleutelde pagina's worden geïdentificeerd door "http: //".

Alle gegevens die u naar onze website verzendt - bijvoorbeeld bij vragen of logins - kunnen dankzij SSL-codering niet door derden worden gelezen.

 

H. Wijzigingen in de privacyverklaring

Om ervoor te zorgen dat onze informatie over gegevensbescherming altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Dit geldt ook in het geval dat de informatie over gegevensbescherming moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene aanbiedingen of diensten.

 

STATUS: 06.2021