GROHE's inzet

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Heb je al eens gehoord van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties? We willen je hier graag meer over vertellen en uitleggen wat GROHE allemaal doet om deze belangrijke doelstellingen te halen.

In 2015 ondertekenden alle lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030: wereldwijde betrokkenheid om onherstelbare milieuschade te voorkomen en het ecosysteem van de planeet voor volgende generaties te beschermen.

De agenda is een blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet en bevat 17 overkoepelende Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel SDG’s genoemd. De 17 doelstellingen omvatten een brede selectie van actuele uitdagingen, zoals klimaatverandering, gendergelijkheid, kwalitatief onderwijs, gezondheid en welzijn. Elke doelstelling is onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen en indicatoren die worden gebruikt om de vooruitgang in het behalen van de doelen te meten. De SDG’s richten zich op iedereen: wereldwijde overheden, maar ook burgers, de private sector en de academische wereld.

GROHE heeft, als onderdeel van LIXIL, zijn duurzaamheidsstrategie op deze SDG’s gebaseerd en gebruikt ze als een belangrijke richtlijn voor alle managementbeslissingen. De focus ligt hierbij op drie strategische pijlers: “Sanitaire voorzieningen voor iedereen wereldwijd", “Duurzame consumptie en productie" en “Gelijkheid voor iedereen.” Elk van deze pijlers draagt bij aan verschillende SDG’s.

Om een concreet voorbeeld te geven: het doel van de strategische pijler “Duurzame consumptie en productie” is om een netto CO2-uitstoot van nul te realiseren vanuit zowel woon- en lifestyle producten als bedrijfsactiviteiten en zodoende de ecologische voetafdruk van LIXIL, en daarbij dus ook van GROHE, drastisch te verminderen. Dit specifieke streven draagt bij aan SDG 6 (“Schoon water en sanitair”), SDG 7 (“Betaalbare en duurzame energie”), SDG 11 (“Duurzame steden en gemeenschappen”), SDG 12 (“Verantwoorde consumptie en productie”) en SDG 13 (“Klimaatactie”).

Door deze theoretische benadering om te zetten in concrete acties op operationeel niveau, is GROHE er in april 2020 al in geslaagd om CO2-neutraal te gaan produceren en streeft het ernaar om, met de bredere doelstelling in het achterhoofd, alle verkooppunten tegen 2021 uitstootvrij te maken. Op productniveau maken de technologieën die voor GROHE kranen gebruikt worden het verschil. Bijvoorbeeld bij de GROHE Silkmove ES komt enkel koud water in plaats van verwarmd water uit de kraan wanneer de greep in de middenpositie staat, zodat onnodig gebruik van warm water wordt tegengegaan. Een gezin van vier bespaart zo tot wel 279 kg CO2 en ongeveer 260 euro per jaar. Via deze technologieën biedt GROHE zijn klanten bovendien de mogelijkheid om actief bij te dragen aan het behalen van de SDG’s. 

Ontdek meer over de duurzaamheidsstrategie van LIXIL en leer meer over de vele manieren waarop LIXIL en ook GROHE bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

Interesse in meer?