GROHE X Podcast – Samen voor Duurzaamheid

Aflevering #6: Florian Titze en Marcella Hansch voeren een spannend gesprek over de vraag: "Wat is biodiversiteit en hoe belangrijk is het voor ons dagelijks leven?"

In deze zesde aflevering deelt Florian Titze/World Wide Fund for Nature (WWF), Duitsland, inzichten met podcastpresentatrice Marcella Hansch, CEO van de everwave foundation, over de vraag “wat is biodiversiteit en hoe belangrijk is het voor ons dagelijks leven?”

Volgens de Verenigde Naties worden één miljoen van de naar schatting acht miljoen planten- en dierensoorten ter wereld met uitsterven bedreigd. De populatiegrootte van zoogdiersoorten is met gemiddeld 68% afgenomen. Zeer alarmerende feiten, vooral gezien het feit dat biodiversiteit een basisvoorwaarde is voor leven op aarde. Maar hoe kunnen we deze drastische ontwikkeling tegengaan?

Om deze vraag te onderzoeken, nodigde podcastpresentatrice Marcella Hansch, CEO van de everwave foundation, Florian Titze uit voor onze zesde aflevering van Together for Sustainability. Florian is senior beleidsadviseur voor internationaal biodiversiteitsbeleid bij het World Wide Fund for Nature (WWF), Duitsland, waardoor hij een echte expert is op dit brede gebied. Hij geeft een uitgebreid inzicht in wat biodiversiteit is, hoe het wordt beïnvloed door klimaatverandering en geeft uit eerste hand verslag van de VN Biodiversiteitsconferentie vorig jaar in Montreal, Canada, waaraan hij actief deelnam.

Leer over het belang van ons "net of life" en hoe ieder van ons kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit.Over de Podcast

De podcastserie Samen Voor Duurzaamheid zal zich richten op samenwerkingen die een positieve impact hebben op de problemen van klimaatverandering en de exploitatie van onze planeet. Om te laten zien dat de oplossing in collectieve inspanning ligt, zullen de deskundige gasten zich richten op onderwerpen als water, grondstoffen, circulaire economie en duurzaam bouwen.

Gastheer

GROHE X Podcast: Together For Sustainability
GROHE X Podcast: Together For Sustainability

Marcella Hansch

CEO, everwave foundation

Marcella is architect van opleiding en zet zich al jaren in voor gezonde oceanen en rivieren. Terwijl haar stichting de nadruk legde op milieueducatie, wil de sociale onderneming everwave rivieren schoonmaken en de zee beschermen tegen plastic door middel van opruimtechnologieën. GROHE ondersteunt everwave sinds 2019.

Gast

Florian Titze
Florian Titze

Florian Titze

Senior beleidsadviseur Internationaal biodiversiteitsbeleid bij WWF Duitsland

Florian Titze is Senior Beleidsadviseur Internationaal Biodiversiteitsbeleid bij het Wereld Natuur Fonds (WWF) en een internationale beleidsspecialist met bijzondere aandacht voor Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling. Voor zijn benoeming bij het WNF werkte hij bij de Verenigde Naties en de Permanente Missie van Malta bij de Verenigde Naties. Florian heeft een Master of Arts in Politicologie.

Geintresseerd om duurzaamheid bij GROHE? Neem contact op.

Melanie Vrenegor
Melanie Vrenegor

Melanie Vrenegor

Senior Communications Manager Sustainability

+49 211/9130 3030

Meer afleveringen