Voor een betere toekomst

Loodgietersopleiding voor jonge studenten

Hoe kunnen we het tekort aan geschoolde installateurs in de sanitaire sector oplossen en tegelijkertijd iets terug doen voor de maatschappij en jonge mensen een welvarende toekomst bieden?  

Het antwoord is GIVE - een afkorting voor GROHE Installer Vocational Training and Education: een programma dat samenwerkt met 26 instellingen in de EMENA-regio, die loodgietersopleidingen aanbieden en zo jonge studenten een goede basis bieden voor een succesvolle start van hun professionele loopbaan.  

GIVE ondersteunt scholen bij het creëren van een uniforme aanpak met moderne apparatuur, trainingsmateriaal en een schriftelijk examen dat zal zorgen voor nieuwe industrienormen. GROHE zal een state-of-the-art opleidingskader creëren door het installeren van moderne faciliteiten met GROHE-producten en door cursussen te organiseren met ervaren technische trainers. Studenten zullen een specifieke, door GROHE ontworpen, product coaching voltooien, waarvoor ze een erkend internationaal certificaat zullen ontvangen. Maar dat is nog niet alles: zelfs nadat studenten hun GROHE-opleiding hebben afgerond, zullen ze ondersteuning krijgen via arbeidsbemiddeling of zelfs via een werkervaringsprogramma bij één van GROHE's industriepartners.  

De integratie en voortzetting van het Dual Tech-opleidingsprogramma, dat samen met de Duitse non-profit organisatie Don Bosco Mondo is opgezet, zorgt ervoor dat GIVE ook jongeren tussen de 17 en 25 jaar met minder sociale kansen helpt om specialist in sanitair te worden op de Filippijnen en in Mumbai en Delhi in India.

Deze vergrote opleidingsmogelijkheden zullen de levensomstandigheden van veel lokale mensen verder verbeteren. Doordat ze straks opgeleid en afgestudeerd zijn in de nieuwste sanitaire technologieën, zullen zij basisvoorzieningen kunnen aanbieden waar de nood het hoogst is: zoetwaterleidingen, sanitaire voorzieningen, hygiënische maatregelen en gezondheidszorg. Door toegang tot sanitaire basisvoorzieningen mogelijk te maken, draagt het project ook bij aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN, met in het bijzonder Doelstelling 6: "Schone water en sanitaire voorzieningen". Het project draagt ook bij aan de eerste pijler van de duurzaamheidsstrategie van LIXIL: "Wereldwijde sanitaire voorzieningen en hygiëne". Deze heeft als doel om tegen 2025 het levensonderhoud van 100 miljoen mensen te verbeteren door middel van sanitaire voorzieningen en hygiëne-initiatieven. Om bij te dragen aan deze doelstellingen zullen er in 2021, 12 extra scholen worden geopend en nog eens 12 in 2022.GIVE, een cadeau dat je verder door geeft.