Did You Know?

Contactloze technologie

Loading watson media player

Tegenwoordig is hygiëne belangrijker dan ooit, vooral in gevoelige ruimtes zoals toiletten en badkamers, zowel thuis als op openbare plekken. De toegenomen behoefte aan hygiëne heeft ertoe geleid dat er vraagtekens worden gezet bij de manier waarop handen worden gewassen. Meer dan ooit is het aanraken van een kraan, vooral in openbare sanitaire ruimtes, geen aantrekkelijke optie. Het alternatief, contactloze kranen, is niet nieuw, maar door het toegenomen bewustzijn van het belang van hygiëne zijn deze producten momenteel erg populair.

Wat is contactloze technologie?

Contactloze technologie werkt met sensoren en wordt daarom ook wel sensortechnologie genoemd. Een sensor is een tool dat een fysiek signaal omzet in een elektrisch signaal. Om dat te kunnen doen, worden elektrotechniek, werktuigbouwkunde, natuurkunde en scheikunde gecombineerd. Het begrijpen van sensortechnologie vereist daarom een multidisciplinaire achtergrondkennis. 

In welke domeinen wordt contactloze technologie gebruikt?

Naast toepassingen in procestechniek, elektronica, computertechnologie, thermografie en geneeskunde, wordt contactloze technologie ook vaak gebruikt in sanitaire installaties, zoals het gebruik van sensoren op kranen en toiletbedieningspanelen. 

Hoe werkt contactloze technologie?

Er is een breed scala van sensoren en sensortypes, maar sensoren kunnen in principe als volgt worden uitgelegd: sensoren kunnen de eigenschappen van een voorwerp detecteren en omzetten in een signaal dat op zijn beurt kan worden weergegeven en afgelezen.

Een transmissiediode zendt voortdurend lichtpulsen uit binnen het infrarode bereik, een bereik dat ook aangepast kan worden.

Als de handen van de gebruiker zich onder de uitloop bevinden, worden die lichtpulsen weerkaatst en omgezet in een elektrisch signaal.

Dat signaal opent de magneetklep. Afhankelijk van de elektronische instelling begint het water te stromen.

Zodra de handen het bereik van de sensor verlaten, stopt de diode met ontvangen en sluit de magneetklep.

Dus waarom zijn contactloze kranen voordelig?

Twee van de belangrijkste argumenten voor het gebruik van contactloze kranen zijn:

- Het verbetert de hygiëne.

Zo kan de contactoverdracht van ziektekiemen worden geminimaliseerd. Daarnaast vermindert de automatische spoeling het risico op legionellavorming wanneer er geen water gebruikt wordt. De geoptimaliseerde Inner WaterGuide, thermische desinfectie tegen ziektekiemen en automatische hygiënespoeling verbeteren niet alleen het gebruik, maar ook de hygiëne van het drinkwater.

- De start-stop-functie voorkomt waterverspilling. 

Door de automatische start-stop-functie stroomt er alleen water wanneer iemand daadwerkelijk zijn handen onder de kraan houdt. Deze functie voorkomt dus waterverspilling, is energiebesparend en biedt een duurzaam gebruiksgemak door de contactloze activering van de watertoevoer. Deze functie is mogelijk dankzij een betrouwbare en nauwkeurige sensortechnologie.

- In welke domeinen zijn contactloze kranen noodzakelijk?

In sommige domeinen schrijven Europese normen en richtlijnen voor dat kranen op grond van hygiënevoorschriften niet mogen worden aangeraakt.Dit is bijvoorbeeld het geval in de medische sector. Contactloze kranen verkleinen het infectierisico en verminderen de overdracht van ziektekiemen. In zuivel- en vleesverwerkende bedrijven verkleinen ze het risico van productbesmetting en daarmee de verspreiding van ziekten. Contactloze kranen zijn ook nuttig in hotels en restaurants. Ze verbeteren niet alleen de hygiënenormen in openbare ruimtes, maar zijn ook economisch efficiënt, aangezien het water alleen stroomt wanneer het nodig is. Hetzelfde geldt voor particuliere huishoudens.

- Welke opties zijn inbegrepen bij contactloze kranen?

De "plug-and-play"-installatie zorgt ervoor dat de kraan gemakkelijk te monteren is en in slechts enkele minuten klaar is voor gebruik. Verschillende instellingen kunnen eenvoudig handmatig of met een afstandsbediening worden geselecteerd, zoals het detectiebereik van de sensor of het instellen van de reinigingsfunctie van de wastafel. Beide opties voorkomen onnodig waterverbruik. Ook de vertraging in het uitschakelen van de kraan, dat kan worden aangepast, helpt hierbij.

Sommige geselecteerde producten kunnen zelfs via bluetooth met een smartphone communiceren. Op die manier is het eenvoudiger om de verbruiksdata te controleren en om de verschillende functies in te stellen met je smartphone.

Daarnaast is het mogelijk om te kiezen tussen kranen die op netstroom of op batterijen werken, waarbij de batterijen een levensduur van maar liefst 7 jaar hebben.

Al met al wordt de verbetering van de hygiëne vooral veroorzaakt door de contactloze bediening. Er zijn echter ook andere factoren die kunnen bijdragen aan een optimale hygiëne, zoals de regelmatige, automatische spoelcycli van het leidingsysteem waarvan de duur en de frequentie kunnen worden ingesteld.

Je kan dus met zekerheid stellen dat contactloze technologie een groot besparingspotentieel heeft bij het installeren van sanitaire voorzieningen. Vooral op het gebied van hygiëne en waterbesparing zijn contactloze kranen bijzonder efficiënt enverdienen dan ook de voorkeur.

Meer afleveringen

Stock picture_work on laptop
Did You Know: Digitale revolutie
Stock picture_coins
Did You Know: 5 redenen om water te besparen
Stock picture Masks
Did You Know: 5 Tips om je plastic afval te verminderen
Stock picture_woman with mask and laptop
Did You Know: Hygiëne op de werkplek