Loading watson media player

A Glass Of Water With

Severine Diffels — Upravljanje inovacijama

Kako su proizvodi globalno profitabilni kada su izvorno dizajnirani za određenu regiju? I kako se mladi zaposlenici razvijaju u cijeloj organizaciji diljem svijeta? Upoznajte Severine Diffels, voditeljicu Odjela inovacija, LIXIL International i saznajte više o inovacijama i razvoju novih proizvoda različitih marki. 

Više epizoda

A Glass Of Water With Patrick Speck
A Glass Of Water With: Patrick Speck
GOW Denise Saleh
A Glass Of Water With: Denise Saleh
Katharina Lattmann
A Glass Of Water With: Katharina Lattmann
GOW Gerhard Sturm
A Glass Of Water With: Gerhard Sturm